Publicații ale Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Rezultatele cercetării ştiinţifice se concretizează în publicaţii relevante atât în limba maghiară (în publicaţii autohtone) cât şi în limbi de circulaţie internaţională. La data de 13.05.2008 prin documentul nr. 579, la sediul Bibliotecii Naţionale a României, Centrul Naţional ISBN s-a înregistrat Editura Institutului Teologic Protestant cu scopul de a facilita publicarea şi răspândirea realizărilor ştiinţifice atât a cadrelor didactice ITP cât şi ai foştilor studenţi, masteranzi, doctoranzi sau parteneri academici ai ITP.