Actualități și anunțuri

2018 Iulie 19 ∙ 19:19 ∙ de 2 ani

26 de studenți noi au fost admiși la anul unu licență în sesiunea de admitere 2018.

2018 Iulie 02 ∙ 00:56 ∙ de 2 ani

Duminică, 1 iulie 20 de studenți reformați absolvenți al Institutului Teologic Protestanți și-au depus jurământul, fiind transferați de la institut la cele două eparhii reformate, unde aceștia vor începe slujba de preot din septembrie.

2018 Februarie 12 ∙ 12:07 ∙ de 2 ani

Institutul Teologic Protestant anunță că posturile didactice vacante de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar scoase la concurs pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018 au fost împlinite cu succes.

2018 Ianuarie 13 ∙ 13:50 ∙ de 2 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că două candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

2017 Decembrie 14 ∙ 13:50 ∙ de 2 ani

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de profesor universitar și a unui post de conferențiar universitar.

2017 Iulie 20 ∙ 22:17 ∙ de 3 ani

În cadrul ședinței din 19 iulie 2017, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

2017 Iulie 20 ∙ 21:28 ∙ de 3 ani

15 candidați aparținând Eparhiei Reformate din Ardeal, 10 candidați aparținând Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului și 3 candidați aparținând Bisericii Unitariene Maghiare au fost admise în sesiunea de vară 2017.

2017 Iunie 25 ∙ 21:25 ∙ de 3 ani

În cadrul ceremoniei de închidere a anului universitar 2016-2017, treisprezece studenți reformați au depus jurământul de a rămâne fidel chemării lor. Din septembrie ei vor începe perioada de practică profesională în biserica reformată.

2017 Iunie 21 ∙ 15:36 ∙ de 3 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că patru candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

2017 Mai 05 ∙ 08:39 ∙ de 3 ani

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de conferențiar universitar și a trei posturi de lector universitar.

Pages