Actualități și anunțuri

2016 Martie 02 ∙ 16:58 ∙ de 4 ani

În şedinţa sa din 2 martie 2016, Senatul Institutului Teologic Protestant a validat rezultatul alegerii din 29 februarie 2016, în urma căreia Dr. Kállay Dezső a fost ales în funcția de rector pentru perioada 2016-2020.

2016 Februarie 29 ∙ 23:05 ∙ de 4 ani

În ședința consiliului ARACIS din data de 25.02.2016 s-a finalizat evaluarea externă a calității academice pentru ITP, în urma căreia s-a propus acreditarea Institutului cu ”încredere”.

2016 Ianuarie 31 ∙ 14:33 ∙ de 4 ani

Teza de doctorat din domeniul teologiei sistematice a analizat aspectele dialogului între Jean Calvin și Ioan Gură de Aur despre libertatea voinței umane. Teza a fost susținută pe 26 ianuarie 2016 la Universtiatea de Teologie Reformată din Debrecen.

2016 Ianuarie 26 ∙ 13:30 ∙ de 4 ani

În data de 25 ianuarie 2016 a fost organizată alegerea membrilor Senatului prin vot universal, direct, secret şi egal la care au participat toate cadrele didactice şi de cercetare titulare din Institut.

2015 Decembrie 13 ∙ 20:20 ∙ de 4 ani

Calendarul alegerilor a fost stabilit pe baza reperelor transmise de MECS cu Ordin nr. 3751 din 29 aprilie 2015.

2015 Noiembrie 29 ∙ 13:52 ∙ de 4 ani

Institutul Teologic Protestant a aderat la mobilitatea Erasmus+ în septembrie 2014. Rezultatele primului an relevă startul excelent al acestui program.

2015 Noiembrie 28 ∙ 14:09 ∙ de 4 ani

Acordul are drept scop consolidarea relațiillor existente între cele două instituții în domeniul educației și cercetării.

2015 Noiembrie 26 ∙ 13:11 ∙ de 4 ani

În cadrul reuniunii anuale din 2015 a Alianței activitatea profesională a lui Benkő Timea a fost laudată de către fostul său profesor și predecesorul director al corului mixt, Kovács László Attila.

2015 Noiembrie 24 ∙ 12:08 ∙ de 4 ani

Emeritul Institutului Teologic Protestant a preluat acest premiu pentru activitatea sa profesională în cadrul reuniunii Sinodului Bisericii Reformate Maghiare.

2015 Noiembrie 04 ∙ 19:16 ∙ de 4 ani

Susținerea tezei de doctorat cu titlul Eliberarea anxietății copiilor cu ajutorul povestirilor biblice a avut loc la 3 noiembrie, 2015 la Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen.

Pages