Programul concursului pentru ocuparea postului didactic de profesor de istoria bisericii unitariene și lector de istoria bisericii protestante

ITP anunță programul concursului pentru ocupare a postului didactic vacant și membrii comisiei de examinare.


Pentru desfășurarea concursului în semestrul II. al anul universitar 2021-2022 organizat pentru ocuparea postului didactic de profesor universitar, poziția nr. 5, din statul de funcții al personalului didactic, având disciplinele postului Istoria religiilor I-II, Istoria bisericii unitariene I-II, Istoria culturii maghiare, Literatura devoțională unitariană, Paleografie la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, se numește următoarea Comisie de concurs:

Președintele comisiei:
Prof. univ. dr. ADORJÁNI Zoltán, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Membrii comisiei:
2. Prof. univ. dr. BUZOGÁNY Desideriu, titular la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Reformată și Muzică;
3. Prof. univ. dr. NÓDA Mózes, titular la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Romano-Catolică;
4. Prof. univ. dr. PÁLFI József, titular la Universitatea Creștină Partium din Oradea;
5. Prof. univ. dr. KOLUMBÁN Vilmos József, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Membrii supleanți:
1. Prof. univ. dr. ZAMFIR Korinna, titular la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Romano-Catolică;
2. Prof. univ. dr. VISKY Sándor-Béla, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Concursul va avea loc în data de 05.07.2022, marți de la ora 11.00 în clădirea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 13, etajul 1, sala profesorală.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pentru desfășurarea concursului în semestrul II. al anul universitar 2021-2022 organizat pentru ocuparea postului didactic de lector universitar, poziția nr. 14, din statul de funcții al personalului didactic, având disciplinele postului Istoria bisericii protestante I-II, Istoria bisericii protestante III, Preotul reformat din Ardeal în secolul 17-18, Limba latină I, Limba latină II-III. la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, se numește următoarea Comisie de concurs:

Președintele comisiei:
1. Prof. univ. dr. ADORJÁNI Zoltán, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Membrii comisiei:
2. Prof. univ. dr. BUZOGÁNY Desideriu, titular la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Reformată și Muzică;
3. Prof. univ. dr. NÓDA Mózes, titular la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Romano-Catolică;
4. Prof. univ. dr. PÁLFI József, titular la Universitatea Creștină Partium din Oradea;
5. Prof. univ. dr. KOLUMBÁN Vilmos József, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Membrii supleanți:
1. Prof. univ. dr. ZAMFIR Korinna, titular la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Romano-Catolică;
2. Prof. univ. dr. VISKY Sándor-Béla, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Concursul va avea loc în data de 05.07.2022, marți de la ora 13.00 în clădirea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 13, etajul 1, sala profesorală.