Anunț privind depunerea dosarelor de candidatură pentru postul vacant Lector Vechiul Testament

Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2019-2020 de lector universitar, poziția 15, la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Kató Szabolcs-Ferencz.


Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2019-2020 de lector universitar, poziția 15, la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, Linia de studiu reformată având disciplinele: Introducere în Vechiul Testament I-II; Introducere în Vechiul Testament III-IV; Metodologia exegezei Vechiului Testament; Limbaj teologic modern (limba germană), și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Kató Szabolcs-Ferencz.

Informațiile în legătură cu postul scos la concurs și candidatul care și-a depus dosarul pot fi accesate la adresa: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=91&jid=24374

Comisia de concurs:

Președinte: conf. univ. dr. BALOGH Csaba, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;

Membrii:
1. prof. univ. dr. ADORJÁNI Zoltán, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
2. prof. univ. dr. KISS Jenő, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca
3. conf. univ. dr. CZIRE Szabolcs, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
4. lector univ. dr. PAPP György, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Membrii supleanți:
1. lector univ. dr. KÁLLAY Dezső, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

Program:
Concursul va avea loc în data de 28 ianuarie 2020, marți de la ora 12.00 în clădirea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 13, etajul I., sala de lectură nr. 3.

Componente
Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar are trei componente:

  • evaluarea competențelor profesionale ale candidaților de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs, conform criteriilor Ordinului Ministrului nr. 6129/2016., anexa 32.-Comisia teologie.
  • evaluarea prelegerii publice de minimum 45 de minute de către comisia de concurs, în care candidatul prezintă și cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare. Tema prelegerii este aleasă de comisie și este comunicată candidaților cu 48 de ore înaintea datei fixate a concursului.
  • evaluarea competențelor de comunicare a candidatului printr-o sesiune obligatorie de întrebări din partea comisiei și a publicului, cu referire la domeniul științific aferent postului.

Prelegerea va fi susținută în limba maghiară, limba de predare în cadrul Institutului.