Anunțuri

Tue, 2024-02-06 13:22 | de 5 luni

Institutul Teologic Protestant comunică rezultatele concursului organizat pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar de teologie sistematică pe perioadă nedeterminată (poziția 14).

Fri, 2024-01-19 08:06 | de 5 luni

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că o persoană și-au depus dosarul de candidatură pentru ocuparea funcției didactice vacante scoasă la concurs.

Thu, 2023-11-09 13:50 | de 8 luni

Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca a validat rezultatul referendumului organizat pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului.

Fri, 2023-02-17 18:32 | de 1 an

În ședința sa din data de 16 februarie 2023, Consiliul Facultății Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca a ales dr. Kiss Jenő, profesor de teologie reformat, ca decan al facultății pentru perioada 2023-2024.

Thu, 2023-01-19 11:37 | de 1 an

Institutul Teologic Protestant anunță perioada de depunere a candidaturilor pentru ocuparea postului vacant de decan. Concursul pentru ocuparea acestei funcții se desfășoară conform reglementărilor legale în vigoare după următorul program:

Sat, 2022-10-15 08:28 | de 1 an

În ședința sa din 14 octombrie 2022, Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca a validat rezultatul alegerii rectorului organizat în data de 11 octombrie 2022. Noul rector ales pentru perioada 2022-2024 este d-l profesor univ. dr. Kovács Sándor.

Fri, 2022-07-15 12:22 | de 2 ani

Institutul Teologic Protestant comunică rezultatele concursurilor organizate în 2021-2022, semestrul II, pentru ocuparea posturilor didactice vacante de profesor universitar și de lector universitar pe perioadă nedeterminată.

Tue, 2022-06-28 18:19 | de 2 ani

ITP anunță programul concursului pentru ocupare a postului didactic vacant și membrii comisiei de examinare.

Tue, 2021-12-28 18:38 | de 2 ani

În cadrul ședinței din 28 decembrie 2021, ARACIS a acordat Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca calificativul "grad de încredere ridicat".

Mon, 2021-07-19 14:49 | de 2 ani

Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că în urma concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar la catedra de teologie sistematică unitariană (poz. 14), postul didactic vacant va fi ocupat de Dr. Tódor Csaba.

Fri, 2021-04-16 19:41 | de 3 ani

În secțiunea științe sociale a Conferinței Științifice a Studenților Maghiari, secția științe religioase și teologie, organizată și coordonată în 2021 de Universitatea Metropolitan din Budapesta, studenții ITP au câștigat cinci premii.

Sat, 2020-04-18 14:37 | de 4 ani

Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca în ședința sa din 17 aprilie 2020 a validat rezultatul alegerii desfășurată în data de 16 aprilie 2020, în urma căreia d-l conf. univ. dr. Balogh Csaba a fost ales în funcția de decan pe perioada 2020-2024.

Wed, 2020-04-01 10:18 | de 4 ani

Concursul pentru ocuparea funcției de decan ITP se desfășoară conform reglementărilor legale în vigoare după următorul program:

Thu, 2020-03-12 18:04 | de 4 ani

Cu referire la circulara DSP nr. 2660/10.03.2020, vă comunicăm că în conformitate cu recomandările formulate de autoritățile competente, conducerea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITPCN) a luat următoarele măsuri:

Fri, 2020-02-28 13:48 | de 4 ani

În ședința sa din 27 februarie 2020, Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca a validat rezultatul alegerii rectorului organizat în data de 25 februarie 2020. Noul rector ales pentru perioada 2020-2024 este d-l profesor univ. dr. Kolumbán Vilmos József.

Sat, 2020-02-01 15:41 | de 4 ani

În data de 30 ianuarie 2020, consiliul ARACIS a avizat favorabil programul de masterat teologie protestantă pastorală aplicată organizat de către Institutul Teologic Protestant.

Thu, 2020-01-16 14:22 | de 4 ani

Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2019-2020 de lector universitar, poziția 15, la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Kató Szabolcs-Ferencz.

Thu, 2019-12-12 16:08 | de 4 ani

Rectoratul și Senatul Institutului prezintă hotărârea Senatului și calendarul alegerilor.

Wed, 2019-07-17 16:48 | de 4 ani

În timpul sesiunii de admitere din 2019 au fost admiși un număr total de 20 studenți după cum urmează: Biserica Reformată din Ardeal: 4 fem. și 7 bărb., Biserica Reformată de pe lângă Piatra Craiului: 2 fem. și 4 bărb., Biserica Unitariană Maghiară: 3 fem.

Thu, 2019-06-20 18:00 | de 5 ani

Referendumul organizat de către Institutul Teologic Protestant a fost validat de către Senatul universitar.

Wed, 2019-05-15 12:49 | de 5 ani

Rectoratul și Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță prin prezenta că Referendumul pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului se va desfășura, conform hotărârii Senatului nr. 113_9 din 12.03.2019, în data de 18 iunie 2019, între orele 9.00-17.00 la secția de votare organizat în clădirea Institutului.

Wed, 2019-02-20 08:28 | de 5 ani

În ședința sa din 19 februarie 2018 Senatul a validat rezultatul concursului și candidatului dl. Dr. VISKY Sándor Béla i se acordă titlul de profesor universitar.

Wed, 2019-02-06 16:19 | de 5 ani

ITP anunță programul concursului pentru ocupare a postului didactic vacant și membrii comisiei de examinare.

Tue, 2019-01-29 14:15 | de 5 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că o persoană și-au depus dosarul de candidatură pentru ocuparea funcției didactice vacante scoasă la concurs.

Mon, 2018-02-12 12:07 | de 6 ani

Institutul Teologic Protestant anunță că posturile didactice vacante de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar scoase la concurs pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018 au fost împlinite cu succes.

Sat, 2018-01-13 13:50 | de 6 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că două candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

Thu, 2017-07-20 22:17 | de 6 ani

În cadrul ședinței din 19 iulie 2017, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

Thu, 2017-07-20 21:28 | de 6 ani

15 candidați aparținând Eparhiei Reformate din Ardeal, 10 candidați aparținând Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului și 3 candidați aparținând Bisericii Unitariene Maghiare au fost admise în sesiunea de vară 2017.

Wed, 2017-06-21 15:36 | de 7 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că patru candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

Tue, 2016-09-27 23:23 | de 7 ani

În anul academic 2016-2017 s-au înscris la ITP 159 de studenți la licență și masterat de teologie protestantă pastorală.

Tue, 2016-07-26 23:22 | de 7 ani

Raportul de autoevaluare schițează situația curentă a Școlii Doctorale din Institutul Teologic Protestant.

Thu, 2016-06-09 14:12 | de 8 ani

Acordul ratificat pe 9 iunie 2016 are scopul de a consolida cooperarea între cele două universități în domeniile educației și cercetării.

Wed, 2016-05-25 10:14 | de 8 ani

Admiterea la anul universitar 2016-2017 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 15-21 iulie 2016.

Tue, 2016-04-26 18:24 | de 8 ani

Din cauza unor defecțiuni tehnice siteul ITP a fost recreat dintr-un backup. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri până ce funcțiunea siteului va fi restabilită.

Fri, 2016-04-22 19:39 | de 8 ani

Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca în ședința sa din 21 aprilie 2016 a validat rezultatul alegerii desfășurată în data de 19 aprilie 2016, în urma căreia d-l lector univ. dr. Balogh Csaba a fost ales în funcția de decan pe perioada 2016-2020.

Wed, 2016-03-02 16:58 | de 8 ani

În şedinţa sa din 2 martie 2016, Senatul Institutului Teologic Protestant a validat rezultatul alegerii din 29 februarie 2016, în urma căreia Dr. Kállay Dezső a fost ales în funcția de rector pentru perioada 2016-2020.

Mon, 2016-02-29 23:05 | de 8 ani

În ședința consiliului ARACIS din data de 25.02.2016 s-a finalizat evaluarea externă a calității academice pentru ITP, în urma căreia s-a propus acreditarea Institutului cu ”încredere”.

Sun, 2015-12-13 20:20 | de 8 ani

Calendarul alegerilor a fost stabilit pe baza reperelor transmise de MECS cu Ordin nr. 3751 din 29 aprilie 2015.

Sun, 2015-11-29 13:52 | de 8 ani

Institutul Teologic Protestant a aderat la mobilitatea Erasmus+ în septembrie 2014. Rezultatele primului an relevă startul excelent al acestui program.

Fri, 2015-09-18 17:43 | de 8 ani

În urma finalizării rezultatelor din sesiunea de admitere in lunile iulie și septembrie, 24 noi studenți vor începe studiile anul academic 2015-2016.

Thu, 2015-09-10 19:34 | de 8 ani

Datele finale pentru primul an al programului Erasmus+ dezvăluie un start cu succes privind contactele inter-instituționale.

Thu, 2015-07-23 11:09 | de 8 ani

Admiterea pe anul universitar 2015-2016 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată se va desfășura între 15-17 septembrie 2015.

Wed, 2015-07-22 15:59 | de 8 ani

Senatul Institutului Teologic Protestant a validat rezultatul referendumului organizat pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului.

Tue, 2015-06-16 18:25 | de 9 ani

Rectoratul și Senatul Institutului anunță că referendumul se va desfășura în data de 16 iulie 2015 în clădirea Institutului.

Mon, 2015-06-08 22:48 | de 9 ani

Datorită lucrărilor de renovare serviciul bibliotecar va fi indisponibil în perioada august-octombrie 2015.

Tue, 2015-02-24 00:19 | de 9 ani

Admiterea la anul universitar 2015-2016 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 13-17 iulie 2015.

Sat, 2014-04-19 21:53 | de 10 ani

Admiterea pe anul universitar 2014-2015 pentru masterat în teologie protestantă pastorală aplicată se va desfășura între 2-7 iulie 2014.

Fri, 2014-04-11 12:22 | de 10 ani

Admiterea pe anul universitar 2014-2015 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 11-18. iulie 2014.