Misiune

ITP dorește să pună teologia în slujba comunităților bisericești: propovăduirea fidelă a învățăturii Evangheliei în mediul actual, având în vedere structura multiconfesională și multiculturală a societății mileniului trei. Această misiune trebuie continuată într-un spirit deschis și irenic, profitând de rezultatele unei activități academice de educație și cercetare de calitate. ITP intenționează să creeze un dialog teologic universitar de înaltă ținută, comensurabilă prin originalitatea mesajului său creștin, prin fidelitatea sa față de revelația divină și tradiție, prin rigoarea sa logică și epistemologică în raport cu științele umane, precum și prin relevanța sa socială și culturală în raport cu lumea contemporană. În vederea îndeplinirii misiunii sale, Institutul Teologic Protestant îşi propune următoarele obiective didactice și de cercetare:

Misiunea didactică

  • să ofere posibilitatea formării şi a perfecționării continue a preoților bisericilor susținătoare;
  • să aducă o contribuție majoră în afirmarea principiilor creştine;
  • să promoveze valorile morale creștine în societate;
  • să încurajeze spiritul de dialog, toleranţă şi libertate religioasă;
  • să demonstreze deschidere spre societate, manifestând preocupări pentru educaţia continuă şi prin cooperare științifică și academică, pe plan național și internațional, cu mediile profesionale interesate;
  • să participe la programe didactice internaţionale prin convenţii bilaterale cu universităţi de prestigiu din Europa şi de pe alte continente.

Misiunea de cercetare

  • să dezvolte cercetarea ştiinţifică prin crearea şi folosirea unor structuri de cercetare specifice unui învăţământ formativ, performant;
  • să ofere un context academic în care cercetarea teologică cunoaște o continuă dezvoltare;
  • să promoveze programele de cercetare ştiinţifică realizate cu fonduri proprii sau prin cooperare internațională.