Absolvenții școlii doctorale din Institutul Teologic Protestant

În Institutul Teologic Protestant școală doctorală a funcționat până în 2010. Datorită tranziției treptate către sistemul Bologna, școala doctorală este în curs de reorganizare. Recunoașterea diplomelor de doctorat a căzut în sarcina Secretariatului de Stat pentru Culte din 1990 până în 1998, a Ministerului Educației Naționale (CNATDCU) din 1998 până în 2001 și a Ministerului Educației și Cercetării (CNATDCU) din 2002 până în 2010.

În perioada 1990-2010, următoarele persoane au obținut titlul de doctor prin intermediul școlii doctorale din ITP:

Numele și prenumele Domiciliu Anul promovării
Molnár János Cluj-Napoca 1990
Rezi Elek Cluj-Napoca 1990
Péter Miklós Cluj-Napoca 1991
Bustya Dezső Târgu Mureș 1992
Hermán János Zwolle, Olanda 1992
Oancea Zosim Dorin Sibiu 1992
Titus Sfârlea Sibiu 1992
Czirják Árpád-Ferenc Cluj-Napoca 1995
Fodor Ferenc Ungaria 1995
Fekete Károly Debrecen, Ungaria 1995
Kocsis Attila Ungaria 1995
Higyed István Cluj-Napoca 1995
Major Huba Zsolt Cluj-Napoca 1996
Köllő Gábor Cluj-Napoca 1998
Pitters Hermann-Thomas Austria 1998
Kovács László Attila Cluj-Napoca 1998
Lészai Lehel Cluj-Napoca 1999
Bunaciu Otniel Ioan Sibiu 1999
Börzsönyi József István Sárospatak, Ungaria 1999
Cosoroabă Stefan-Magnus Sibiu 2000
Kereskényi Sándor Ungaria 2000
Nagy Károly Ungaria 2001
Vankó Zsuzsanna Ungaria 2002
Enghy Sándor Sárospatak 2003
Varga Pál Germania 2004
Pap Géza Cluj-Napoca 2005
Handaric Mihai Sibiu 2005
Müller Marion Sibiu 2006
Czire Szabolcs Cluj-Napoca 2005
Brie Ioan Sibiu 2009
Bekő István Márton Cluj-Napoca 2010