Actualități, anunțuri, bloguri

Cărți

Lovas Borbála ∙ Budapesta 2022 ∙ 254 pp.

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021.

Oláh Zoltán ∙ 2022 ∙ 323 pp.

Ez a tanulmánykötet a 2019 decemberében megszervezett Septuaginta Hungarica II. konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza.

Studii și articole

Kovács Sándor - Molnár Lehel ∙ 2022
In: Transactions of the Unitarian Historical Society 28 (6-16)
Tódor Csaba ∙ 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára 30 (623-633)
Benkő Timea ∙ Cluj-Napoca 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (91-103)
Andorkó Júlia Eszter - Kovács Sándor ∙ 2022
In: Keresztény Magvető 128 (62-89)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ Budapesta 2022
In: Fordításba rejtett teológia 2 (167-187)
Kovács Sándor ∙ 2022
In: Keresztény Magvető 128 (90-93)

Predici