Hírek, közlemények, blogok

Akadémiai naptár

Könyvek

Kató Szabolcs Ferencz ∙ Kolozsvár 2022 ∙ 1 pp.

Közhely: rohanó világban élünk. De mind igazolni tudjuk ezt a megállapítást.

Lovas Borbála ∙ Budapest 2022 ∙ 254 pp.

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021.

Blogok

Tanulmányok

In: Igazság és élet (64-75)
Kiss Jenő ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára 30. (336-352)
Adorjáni Zoltán ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. (9-23)
Balogh Csaba ∙ 2022
In: Vetus Testamentum 72 (1-33)
Papp György ∙ Szeged 2022
In: Die Galater und der Brief an die Galater (293-304)
Kovács Sándor ∙ Budapest 2022
In: Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom (63-76)