Hírek, közlemények, blogok

Akadémiai naptár

Könyvek

Lovas Borbála ∙ Budapest 2022 ∙ 254 pp.

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021.

Oláh Zoltán ∙ 2022 ∙ 323 pp.

Ez a tanulmánykötet a 2019 decemberében megszervezett Septuaginta Hungarica II. konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza.

Tanulmányok

Benkő Timea ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (91-103)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ Budapest 2022
In: Fordításba rejtett teológia 2 (167-187)
Andorkó Júlia Eszter - Kovács Sándor ∙ 2022
In: Keresztény Magvető 128 (62-89)
Kovács Sándor ∙ 2022
In: Keresztény Magvető 128 (90-93)
Koppándi Botond Péter ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (398-417)
Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (365-385)

Prédikációk