Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont

A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont 2017. májusában alakult meg a Protestáns Teológiai Intézetben. Célja egyfelől, hogy lehetőséget teremtsen olyan kérdések bemutatására és megbeszélésére, amelyek a lelkipásztori és vallástanári szolgálattal, illetve a gyakorlati teológia tudományával kapcsolatosak. Másfelől fórumot biztosít a tagok számára, hogy beszámoljanak saját tevékenységükről, illetve szakmailag reflektáljanak az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat időszerű kérdéseire. E célkitűzések érdekében szakmai műhelyeket és konferenciákat szervez.

A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont saját weboldala elérhető ezen a linken.