Képzések

Alapképzés - Református szakirány

A Református alapképzés (BA) államilag akkreditált négyéves egyetemi képzés (240 kredit). Erre épül az a kétéves magiszterképzés, amelynek elvégzésével a református egyházban lelkipásztori szolgálathoz szükséges egyetemi oklevelet meg lehet szerezni. A református alapképzés egyházi támogatással működik, amely azt jelenti, hogy az egyetemi hallgató felsőfokú tanulmányainak költségeit az Erdélyi vagy a Királyhágómelléki Református Egyház vállalja fel.

Alapképzés - Evangélikus szakirány

Az Evangélikus alapképzés (BA) államilag akkreditált négyéves egyetemi képzés (240 kredit). Erre épül az a kétéves magiszterképzés, amelynek elvégzésével az evangélikus-lutheránus egyházban lelkipásztori szolgálathoz szükséges egyetemi oklevelet meg lehet szerezni. Az evangélikus alapképzés egyházi támogatással működik, amely azt jelenti, hogy az egyetemi hallgató felsőfokú tanulmányainak költségeit a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vállalja fel.

Alapképzés - Unitárius szakirány

Az Unitárius alapképzés (BA) államilag akkreditált négyéves egyetemi képzés (240 kredit). Erre épül az a kétéves magiszterképzés, amelynek elvégzésével az unitárius egyházban lelkipásztori szolgálathoz szükséges egyetemi oklevelet meg lehet szerezni. Az unitárius alapképzés egyházi támogatással működik, amely azt jelenti, hogy az egyetemi hallgató felsőfokú tanulmányainak költségeit a Magyar Unitárius Egyház vállalja fel.

Magiszterképzés - Református szakirány

A református egyházban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.

Magiszterképzés - Evangélikus szakirány

Az evangélikus egyházban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.

Magiszterképzés - Unitárius szakirány

Az unitárius egyházban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.