Egyetemközi kapcsolatok

Kárpát-medencei magyar tannyelvű egyetemek

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Magyarország egyik legrégebbi, 1538 óta működő, egyházi fenntartású felsőoktatási intézménye. A hitéleti szakképzés mellett a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával 2011-ben végbement integráció óta „világi” szakokat is kínál a jelentkezőknek.

Károli Gáspár Református Egyetem

A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú (jogelőd alapítása: 1855) és fiatal egyetem (jelenlegi nevén 1993 óta működik), így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Az intézmény négy karon kínál egyetemi képzést (Állam- és Jogtudományi-, Bölcsészettudományi-, Hittudományi és Tanítóképző Főiskolai Kar).

Pápai Református Teológiai Akadémia

A Dunántúli Református Egyházkerület Egyházkerületi Tanácsa 1992-ben indította újra a nagy múltú intézményt (1531), amely államilag elismert lelkészképző főiskolaként működik. Az akadémia teológia osztatlan mesterképzési szakon, illetve katechéta és lelkipásztor munkatárs alapszakon kínál képzést.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Sárospatakon az 1530-as években jött létre protestáns iskola, s a 16. század végén már komoly gondot fordítottak a teológia tanítására. Ez a folyamat az 1940-es évek végén megszakadt, de negyvenévnyi kényszerszünet után 1990-ben a Teológiai Akadémia újjászerveződött, és azóta államilag elismert hittudományi főiskolaként működik. Teológiai szakon, katechéta-lelkipásztor munkatárs szakon, szociális munkás szakon kínál képzést, illetve szervez továbbképzéseket.

Selye János Egyetem - Református Teológia Kar

A Selye János Egyetem Református Teológia Kara a Losonci Teológiai Szeminárium (1924-1939) és a Calvin János Teológiai Akadémia (1994-2004) szellemi örököse. 2004-től elismert állami egyetem, amely teológia szakon magyar nyelvű magiszteri és doktori képzést kínál.

Evangélikus Hittudományi Egyetem

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Magyarország egyetlen evangélikus felsőoktatási intézménye. Bár neve az idők során többször változott, a több mint 400 éves múltra visszatekintő intézmény elsőrendű feladata mindvégig megmaradt. Az intézmény neve 1998. január 1. óta Evangélikus Hittudományi Egyetem. Állami akkreditációja 1998 óta érvényben van.

Babeș-Bolyai Tudományegyetem - Református Tanárképző Kar

A Református Tanárképző Kar 1993-ban jött létre a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem keretén belül. A karon belül két féle alapképzés folyik, valláspedagógiai illetve zenepedagógiai szakirány választható.

További európai egyetemek

Theologische Universiteit Kampen

The Theological University in Kampen is the theological seminary of the Reformed Churches in the Netherlands (liberated). It functions as an academic, theological institution that operates from a Reformed faith perspective and in service to the Gospel of Jesus Christ.

Protestantse Theologische Universiteit

The Protestant Theological University (PThU) is a university for theology based on a religious view of life, located in Amsterdam and Groningen. The PThU aims at profound and relevant theological education and research with regard to developments in faith, church and Christianity worldwide. Work in the university is inspired by its close association with the church and a fascination for what faith does with people – explicitly including the personal faith of its staff and students.

Evangelisch-Theologische Fakultät - Universität Tübingen

Die Evangelisch-Theologische Fakultät in Tübingen wurde 1477 bei der Gründung der Universität eingerichtet und ist eine der traditionsreichsten und forschungsstärksten theologischen Fakultäten des deutschsprachigen Raums mit einer großen internationalen Ausstrahlung und hervorragenden Studienbedingungen.

Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel

Die STH Basel ist eine private theologische Hochschule und bietet ein akademisches Theologiestudium an. Sie ist als universitäre Institution sowie der Bachelor- und der Masterstudiengang in Theologie akkreditiert. Als Teil der schweizerischen Hochschullandschaft nimmt die STH Basel teil an den Entwicklungen im Hochschulwesen. Das Studium ist Bologna-konform gestaltet.

Unitarian College Manchester

Unitarian College Manchester has been preparing students for ministry and lay leadership positions in the Unitarian and Non-Subscribing Presbyterian Churches since 1854. In addition they have a tradition of providing occasional overseas scholarships for students from kindred churches, particularly from Hungary and Romania. UCM is an independent institution, supported by subscribers and governed by a committee appointed at an annual meeting.