A Teológiai Intézet emeritus tanárai

Dr. Geréb Zsolt az újszövetségi tanszék emeritus professzora.

Oktatott tárgyak:
Újszövetségi exegézis, Újszövetségi bibliai teológia

Elérhetőség:
iroda: 2. em. / 6. sz.
email: zsgereb@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)741192229

Dr. Juhász Tamás a rendszeres teológiai tanszék emeritus professzora.

Oktatott tárgyak:
Dogmatika, Etika, Szimbolika, Egyházjog, Kánon

Elérhetőség:
iroda: 1 em. /136. sz.
email: tjuhasz@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)74______

Kelemen Attila az egyházi gyakorlatok koordinátora a Gyakorlati Teológia tanszéken.

Oktatott tárgyak:
Egyházi gyakorlat, Gyülekezetépítés

Elérhetőség:
iroda: 1. em. / 133. sz.
email: kelemena@proteo.hu
tel(m): +4(0)744930967

Dr. Kovács László Attila a Rendszeres Teológiai Tanszék adjunktusa (evangélikus).

Oktatott tárgyak:
Etika, Egyházzenetörténet

Dr. Kozma Zsolt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet emeritus professzora.

Oktatott tárgyak:
Szentírásismeret, Héber nyelv, Pojmenika, Liturgika, Ekkléziasztika

Dr. Molnár János az Ószövetségi Tanszék professzora.

Oktatott tárgyak:
Ószövetségi bibliai teológia, Ószövetségi exegézis

Dr. Rezi Elek rektor a Rendszeres Teológiai Tanszék professzora (unitárius szakirány).

Oktatott tárgyak:
Unitárius hittan, Unitárius etika, Modern filozófiatörténet, Vallásfilozófia, Szociáletika, Felekezetismeret

Kapcsolat:
iroda: 1. em. / 132. szoba
email: rezielek@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0774 067 885