Az Intézetről

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) az erdélyi magyar református, unitárius és evangélikus egyházak lelkipásztorképző egyeteme. A KPTI önálló, non-profit jogi személy, amely a romániai oktatási rendszerben 2009. augusztus 31-től akkreditált státussal szerepel.

A Protestáns Teológiai Intézetbe való beiratkozás felvételi vizsga alapján történik. Az évenkénti helyek számát a fenntartó egyházak illetékes képviselő testületei határozzák meg. Az Intézet hallgatói nem fizetnek tandíjat. A működés anyagi fedezetét hagyományosan az említett három egyház gyülekezetei biztosítják. A KPTI évente 20-25 lelkipásztort képez.

Más egyetemi díjakkal kapcsolatban a mellékelt linken találnak tájékoztatást.