A Teológiai Intézet óraadó tanárai

Óraadó tanárok (társult tanárok) 2022-2023

Oktató neve

Oktatott tárgy

Képzés

1. félév (heti óra)

2. félév (heti óra)

Dr. Varga Attila

Egyházjog I-II

MA

2

2

Dr. Kovács Ábrahám

Keresztyénség és világvallások

MA

2

-

Dr. Horváth Levente

Missziológia

MA

-

3

 

Hitvallásismeret I-II

BA

2

2

Dr. Horváth Levente és Bartha Éva

Motivációs interjú

MA

4

-

Dr. Jakabházi Béla Botond

Lelkészi formálódás I-II

BA

2

2

 

Fejlődéslélektan

BA

2

-

 

Személyiséglélektan

BA

-

2

 

Bevezetés a gyülekezeti lelkigondozásba

BA

2

-

Dr. Lakatos Csilla

Klinikai lelkigondozás

BA

-

2

 

Családi dinamika I-II

MA

2

2

Dr. Székely József

Bevezetés a homiletikába I-II

BA

2

2

 

Homiletikai és liturgiai gyakorlat I-II

BA

2

2

Simon János

Lelkigondozási gyakorlat

MA

-

2

Éles Éva

Homiletikai és liturgiai gyakorlat MA I-II

MA

3

3

Bilibók Renáta

Magyar nyelv és irodalom I-II

BA

2

2

Dr. Antal Orsolya

Német nyelv I-IV

BA

4 (2×2)

4 (2×2)

Dr. Szabó Lilla

Angol nyelv

BA

6 (3×2)

6 (3×2)

Dr. Kovács Mária Márta

Művészettörténet

BA

-

2

Szász Botond

Testnevelés I-IV

BA

2

2

Sógor Árpád

Gyülekezetismereti gyakorlat I-II

BA

2

2

Dr. Koppándi Botond Péter

Angol teológiai nyelv I-II

BA

2

2

Benkő Timea

Egyházi ének

BA

3

3

 

Egyházzenetörténet I-II

BA

2

2

 

Egyházzenei műfajismeret és formatan I-II

BA

2

2

 

Evangélikus liturgiai gyakorlat I-II

BA

2

2

 

Kórus I-II

BA/MA

2

2

2021-2022

Oktató neve Oktatott tárgy Félév x Heti óraszám
Dr. Varga Attila Egyházjog I-II 2x2
Dr. Kovács Ábrahám Keresztyénség és világvallások 1x2
Dr. Horváth Levente Missziológia 1x3
Dr. Horváth Levente és Bartha Éva Motivációs interjú 1x4
Dr. Jakabházi Béla Botond Lelkészi formálódás I-II 2x2
Mentálhigiéné I-II 2x2
Klinikai lelkigondozás 1x2
Hospice 1x2
Dr. Lakatos Csilla Csoportdinamika 1x2
Dr. Székely József Bevezetés a homiletikába I-II 2x2
Homiletikai és liturgiai gyakorlat I-II 2x2
Dr. Ősz Sándor Előd Az erdélyi református lelkipásztor a 17-18. században 2x6
Simon János Lelkigondozási gyakorlat 1x2
Éles Éva Homiletikai és liturgiai gyakorlat MA I-II 2x2
Gyerő Dávid Unitárius egyházi adminisztráció 1x2
Bilibók Renáta Magyar nyelv és irodalom I-II 2x2
Dr. Antal Orsolya Német nyelv I-IV 2x4
Dr. Szabó Lilla Angol nyelv 2x4
Baricz Ágnes Angol nyelv I-VI 2x6
Dr. Kovács Mária Márta Művészettörténet 1x2
Szász Botond Testnevelés I-IV 2x2

2020-2021

Oktató neve Oktatott tárgy Félév x Heti óraszám
Dr. Varga Attila Egyházjog I-II 2x2
Dr. Kovács Ábrahám 19. századi teológiatörténet 1x2
Dr. Horváth Levente Missziológia I-II 2x2
Dr. Székely József Bevezetés a homiletikába I-II 2x2
Homiletikai és liturgiai gyakorlat I-II 2x2
Bilibók Renáta Magyar nyelv és irodalom I-II 2x2
Dr. Antal Orsolya Német nyelv I-IV 2x4
Dr. Tódor Csaba Enciklopédia 1x2
Kovács Zita Angol nyelv I-IV 2x8
Baricz Ágnes Angol nyelv I-VI 2x6
Dr. Ferenczi Enikő Lelkészi formálódás I-II 2x2
Mentálhigiéné I-II 2x2
Klinikai lelkigondozás 1x2
Jegyesoktatás 1x2
Simon János Bevezetés a lelkigondozásba 1x2
Dr. Weisz Attila Művészettörténet 1x2
Szász Botond Testnevelés I-IV 2x2

2019-2020

Oktató neve Oktatott tárgy Félév x Heti óraszám
Dr. Varga Attila Egyházjog I-II 2x2
Dr. Kovács Ábrahám 19. századi teológiatörténet 1x2
Dr. Horváth Levente Missziológia I-II 2x2
Dr. Székely József Bevezetés a homiletikába I-II 2x2
Homiletikai és liturgiai gyakorlat I-II 2x2
Bilibók Renáta Magyar nyelv és irodalom I-II 2x2
Dr. Antal Orsolya Német nyelv I-IV 2x4
Imecs-Magdó Levente Beszédtechnika I-II 2x2
Kovács Zita Angol nyelv I-IV 2x8
Szaló Réka Angol nyelv I-VI 2x6
Dr. Ferenczi Enikő Lelkészi formálódás I-II 2x2
Mentálhigiéné I-II 2x2
Klinikai lelkigondozás 1x2
Jegyesoktatás 1x2
Simon János Bevezetés a lelkigondozásba 1x2
Dr. Weisz Attila Művészettörténet 1x2
Szász Botond Testnevelés I-IV 2x2

2018-2019

Oktató neve Oktatott tárgy Félév x Heti óraszám
Dr. Varga Attila Egyházjog I-II 2x2
Dr. Kovács Ábrahám 19. századi teológiatörténet 1x2
Dr. Horváth Levente Missziológia I-II 2x2
Kató Szabolcs Bevezetés az Ószövetségbe I-II 2x2
Német teológiai nyelv I-II 2x2
Bilibók Renáta Magyar nyelv és irodalom I-II 2x2
Dr. Antal Orsolya Német nyelv I-IV 2x4
Kelemen Csongor Retorika I-II 2x2
Kovács Zita Angol nyelv I-IV 2x8
Szaló Réka Angol nyelv I-VI 2x6
Dr. Ferenczi Enikő Lelkészi formálódás I-II 2x2
Mentálhigiéné I-II 2x2
Klinikai lelkigondozás 1x2
Jegyesoktatás 1x2
Dr. Kovács Mária Márta Művészettörténet 1x2
Szász Botond Testnevelés I-IV 2x2

2017-2018

Oktató neve Oktatott tárgy Félév x Heti óraszám
Dr. Varga Attila Egyházjog I-II 2x2
Dr. Kovács Ábrahám 19. századi teológiatörténet 1x2
Dr. Horváth Levente Missziológia I-II 2x2
Kató Szabolcs Bevezetés az Ószövetségbe I-II 2x2
Német teológiai nyelv I-II 2x2
Bilibók Renáta Magyar nyelv és irodalom I-II 2x2
Dr. Antal Orsolya Német nyelv I-IV 2x4
Kelemen Csongor Retorika I-II 2x2
Kovács Zita Angol nyelv I-IV 2x8
Szaló Réka Angol nyelv I-VI 2x6
Dr. Ferenczi Enikő Lelkészi formálódás I-II 2x2
Mentálhigiéné I-II 2x2
Klinikai lelkigondozás 1x2
Hospice 1x2
Jegyesoktatás 1x2
Dr. Kovács Mária Márta Művészettörténet 1x2
Szász Botond Testnevelés I-IV 2x2

2016-2017

Oktató neve Oktatott tárgy Heti óraszám
Dr. Gonda László Ökumené 2
Dr. Kovács Ábrahám Összehasonlító vallásteológia 2
Dr. Papp György Bevezetés az Ószövetségbe I-II 2
Héber nyelv I-II 4
Görög nyelv I-II 4
Bilibók Renáta Magyar nyelv és irodalom I-II 2
Aczél Annamária Német nyelv I-IV 4
Drăgoi Monica Román nyelv I-II 2
Kelemen Csongor Retorika I-II 4
Kovács Zita Angol nyelv I-IV 8
Szaló Réka Angol nyelv I-VI 6
Dr. Ferenczi Enikő Lelkészi formálódás I-II 2
Mentálhigiéné I-II 2
Klinikai lelkigondozás I-II 2
Hospice 2
Jegyesoktatás 2
Csoportdinamika 2
Dr. Kovács Mária Márta Művészettörténet 2
Szász Botond Testnevelés I-IV 4

2014-2015

Oktató neve Oktatott tárgy Heti óraszám
Dr. Gonda László Ökumené 2
Dr. Kovács Ábrahám Keresztyénség és a világvallások 2
Dr. Zabán Bálint Károly Bevezetés az Ószövetségbe I-IV 4
Héber nyelv I-II 4
Ledán-Munteán István Görög nyelv I-II 4
Bilibók Renáta Magyar nyelv és irodalom I-II 2
Dr. Fóris-Ferenczi Rita Szövegértelmezés I-II 2
Kosztin Ildikó Román nyelv I-II 2
Aczél Annamária Német nyelv I-IV 4
Babos Edith Nóra Angol nyelv I-VIII 10
Dr. Jancsó Miklós Retorika I-II 4
Ferenczi Enikő Lelkészi formálódás I-II 2
Mentálhigiéné I-II 2
Klinikai lelkigondozás I-II 2
Hospice 2
Jegyesoktatás 2
Csoportdinamika 2
Dr. Kovács Mária Márta Művészettörténet 2
Johnston Brian Angol nyelv I-IV 4