Legáció

Az egyházi év három nagy ünnepén, karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor a teológiai hallgatók legációs szolgálatot végeznek Erdély és Partium különböző gyülekezeteiben. A legációs gyakorlat három célt szolgál. (1) A legáció része az egyetemi gyakorlati képzésnek. A legációs szolgálatokról a lelkipásztorok visszajelzést küldenek, amely révén figyelemmel kísérhető az egyes hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészülése. (2) A teológiai hallgatók legációs szolgálata személyessé teszi és erősíti azt a kapcsolatot, amely fennáll a Teológiai Intézet és az ezt támogató egyházak és egyházközségek között. (3) A teológiai hallgatók számára a legáció alkalmával összegyűjtött adományok segítséget jelentenek tanulmányaik elvégzéséhez.

A legációs szolgálatok adminisztrálása

2021. Pünkösdjétől a KPTI hallgatói által végzett legációs szolgálatokat az Intézetben zajló további szakmai gyakorlatokkal együtt a Studium platformon adminisztráljuk. A legációs szolgálatba bekapcsolódó gyülekezetek lelkipásztorainak visszajelzéseit is ezen a felületen kezeljük.

A legációs gyakorlat szabályzata

A legációs gyakorlat szabályzata elérhető ezen a linken.