Programe de studiu

Linia de studiu reformată

Earning the Bachelor in Theology degree (Reformed Profile) involves a study of four years (240 credits) that may be followed by a two years masters studies. (Obtaining the masters degree is compulsory for those intending to work as a pastor in the Reformed Churches in Romania.) Reformed profile degree studies are financed by the Reformed Churches of Transylvania and Királyhágómellék. At the start of their academic application, students sign a contract with the supporting churches.

Linia de studiu evanghelică

Earning the Bachelor in Theology degree (Lutheran Profile) involves a study of four years (240 credits) that may be followed by a two years masters studies. (Obtaining the masters degree is compulsory for those intending to work as a pastor in the Lutheran Churches in Romania.) Lutheran profile degree studies are financed by the Lutheran Churches of Romania. At the start of their academic application, students sign a contract with the supporting churches. They commit themselves to work at least five years within these churches once they have finished their studies.

Linia de studiu unitariană

Earning the Bachelor in Theology degree (Unitarian Profile) involves a study of four years (240 credits) that may be followed by a two years masters studies. (Obtaining the masters degree is compulsory for those intending to work as a pastor in the Hungarian Unitarian Churches.) Unitarian profile degree studies are financed by the Hungarian Unitarian Churches. At the start of their academic application, students sign a contract with the supporting churches. They commit themselves to work at least five years within these churches once they have finished their studies.

Masterat în teologie

Programul de masterat în teologie protestantă pastorală se adresează celor interesați să devină preoți sau alți funcționari în cadrul bisericilor protestante (reformate, luterane, unitariene), în alte instituții aferente acestor biserici, sau instituții publice care colaborează cu biserica. Programul are două scopuri. În primul rând îi oferă studenților un cadru avansat de corelare a cunoștințelor teologice cu activitatea profesională, echipându-le cu fundalul necesar pentru activitatea lor viitoare în cadrul acestor instituții menționate mai sus.

Școala doctorală

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3776 / 10.05.2000, Anexa 1 ITP a obţinut calitatea de Instituţie Organizatoare de Doctorat (I.O.D.) în domeniul fundamental al teologiei. În urma introducerii sistemului Bologna, vechea Şcoală Doctorală a intrat în lichidare. După obţinerea acreditării instituţionale, precum şi a programului de masterat, ITP va implementa reglementările actuale în vigoare pentru actualizarea Şcolii Doctorale proprii. În prezent se desfăşoară activitatea de reorganizare şi de producere a documentaţiei aferente.