Program de licență teologia protestantă pastorală - Linia de studiu evanghelică

Obținerea diplomei de licență în teologie (linia de studiu evanghelică-lutherană) presupune un studiu de patru ani (240 de credite), care poate fi urmat de un program de masterat de doi ani. Obținerea diplomei de masterat este obligatorie pentru cei care intenționează să devină preoți / pastori în Biserica Evanghelică-Lutherană din România. Studiile de licență ale acestei linii de studiu sunt finanțate de Biserica Evanghelică-Lutherană din România. În cazul admiterii cu succes, studenții semnează un contract cu bisericile susținătoare și se angajează să activeze cel puțin cinci ani în cadrul acestor biserici după ce își termină studiile. În cazul în care, din orice motiv, studentul decide să renunțe la studii, taxele de școlarizare trebuie să fie rambursate instituțiilor susținătoare.

Obiectivele programului de studiu

Obiectivul programului de licență este fundamentarea cunoștințelor teologice și dezvoltarea unor competențe de bază privind domeniul teologic și pastoral. Programul este conceput cu idea că în cazul în care absolvenții doresc să devină preoți în bisericile protestante, aprofundarea acestor cunoștințe și abilități se va continua în cadrului programului de studiu de masterat, teologie protestantă pastorală aplicată. Iar în eventualitatea în care absolvenții decid să-și aleagă o carieră în afara bisericii, ei vor dispune de o bază solidă de cunoștințe și abilități din domeniul general teologic și religios (religious studies). În consecință, cursurile, precum și celelalte forme de învățare oferite de programul de licență teologie protestantă pastorală, au în vedere următoarele obiective generale:

  • cunoașterea, înțelegerea, sintetizarea și utilizarea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază din domeniul teologiei;
  • însușirea competențelor profesionale privind traducerea, analizarea și interpretarea textelor sacre din limbile originale, ebraică, greacă și latină;
  • reproducerea argumentată a definițiilor doctrinare de bază;
  • evaluarea propriei confesiuni în context istoric și actual (al religiilor și ideologiilor);
  • cunoașterea și evaluarea critică privind istoria bisericii;
  • orientare în domeniul aplicativ al teologiei pastorale (teologiei practice);
  • cunoașterea și aplicarea elementelor liturgice și imnologice ale bisericii;
  • însușirea unor abilități de abordare, cercetare, sinteză și analiză a unor probleme fundamentale din domeniul teologiei;
  • dezvoltarea unor abilități de autocunoaștere, a abordării propriei spiritualități și de pregătire profesională, personală și vocațională.

Lista de discipline

În prezent, există 7 cursuri înregistrate pentru acest program de studiu. Cursurile sunt grupate pe semestru în funcție de anul de studiu selectat din lista de mai jos.

1. semestru

Cod Titlu curs Cadru didactic Tip Credit Examinare

2. semestru

Cod Titlu curs Cadru didactic Tip Credit Examinare

7. semestru

Cod Titlu curs Cadru didactic Tip Credit Examinare

8. semestru

Cod Titlu curs Cadru didactic Tip Credit Examinare