News, announcements, blogs

Akadémiai naptár

Books

Gellérd Imre ∙ Cluj-Napoca 2020 ∙ 363 pp.

A Lélek és élet kötet címe a Jn 6,63-ra reflektál: "A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet."

Andrei Pleșu ∙ Cluj-Napoca 2019 ∙ 338 pp.

Jézus beszéde nem üres utópia, hanem cselekvő erő. A tekintélyes kortárs gondolkodó ennek a felismerésnek a horizontján értelmezi az evangéliumi példázatokat – egyszerre szöveghű és eredeti módon.

Articles

Jenő Kiss ∙ 2020
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (177-198)
Csaba Balogh ∙ 2020
In: Review of Biblical Literature (1-6)
Csaba Balogh ∙ Komárom 2020
In Egeresi László Sándor: Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából (38-88)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ Budapest 2020
In Bihari E.: Tavaszi Szél – Spring Wind 2019 (543-550)
Botond Péter Koppándi ∙ 2020
In: Keresztény Magvető 126 (216-220)
Vilmos József Kolumbán ∙ Cluj-Napoca 2020
In Kolumbán Vilmos József: Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok (144-161)

Sermons