Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2024

 1. Kató Szabolcs Ferencz: Kókai-Nagy Viktor – Vér Ádám (szerk.): Peace and War in Josephus. In: Confessio 2024 (2024), 104-108
 2. Éles Éva: Kókai-Nagy Viktor (szerk): Heródes. In: Theológiai Szemle 67 (2024), 59-61
 3. Sándor Béla Visky : Tisztelt konferenciaközösség kedves előadók és résztvevők!. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai ( Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024), 7-7
 4. Sándor Béla Visky : Lectori salutem!. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai ( Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024), 8-11
 5. Szabolcs Czire: Ima Páskándi szobránál. In: Irodalmi Jelen XXV (2024), 1-1

2023

 1. Sándor Kovács: Rektori tanévnyitó beszéd 2023-2024. In: Református Szemle 116 (2023), 652-658
 2. Éles Éva: Recenzió -- Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal…. In: Igazság és élet 17 (2023), 157-159
 3. Sándor Béla Visky : Gijsbert van den Brink - Cornelis van der Kooi: Keresztyén dogmatika. In: Igazság és élet XVII (2023), 792-795
 4. Jenő Kiss: Kókai-Nagy Viktor: Karizmatikus gyülekezetvezetés az Újszövetség korában. Próféták a páli gyülekezetekben. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2023 (2023), 266-269
 5. Tímea Benkő: Bűnvallás és bűnbocsánat - Törvény és kegyelem. . In: Evangélikus Harangszó (2023), 34-35
 6. Tímea Benkő: „Jöjj, …Tarts meg…, Adj békét!”. Három Luther-ének. . In: Evangélikus Harangszó (2023), 36-37
 7. György Papp: Külön utak a keleti és nyugati egyház számára. 970 éve történt az 1054-es egyházszakadás. In: Erdélyi Református Kalendárium 2024 2024 (2023), 124-128
 8. György Papp: Bánffy Dénes kivégzése. 350 éve hunyt el a fejedelmi tanács tagja. In: Erdélyi Református Kalendárium 2024 2024 (2023), 133-136
 9. Sándor Béla Visky : "Vagy nem tudjátok...?" Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Szilágysági Református Naptár 2024 (2023), 45-50
 10. Csaba Balogh: Prefață. In: Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (2023), 7-8
 11. Sándor Kovács: Dióhéjban az unitárius imádságirodalomról. In: Unitárius Kalendárium 2024 (2023), 191-199
 12. Szabolcs Czire: Négy és fél év. In: Budapesti Unitárius Hírlevél 1 (2023), 9-11
 13. Szabolcs Czire: TiniTitok Tábor. In: Budapesti Unitárius Hírlevél 1 (2023), 16-16

2022

 1. Ősz Sándor Előd: A 70 éves Sipos Gábor köszöntése. In: Református Szemle 115. (2022), 99-102
 2. Zoltán Adorjáni: Hálaszavak. In: Református Szemle 115 (2022), 220-2022
 3. Vilmos József Kolumbán: Rektori tanévzáró beszéd. In: Református Szemle 115 (2022), 343-350
 4. Ősz Sándor Előd: Adorjáni Zoltán laudációja a Károli-díj átadásakor. In: Református Szemle 115. (2022), 705-707
 5. Zoltán Adorjáni: Köszönet a Károli-díj átadásakor. In: Református Szemle 115 (2022), 708-709
 6. Sándor Kovács: Székely Mózes levele Molnos Dávidhoz. In: Keresztény Magvető 128 (2022), 58-61
 7. Zoltán Adorjáni: Mi a boldogság? Ki a boldog?. In: Református Család (2022), 4-6
 8. Sándor Kovács: Százötven éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 5-6
 9. Sándor Kovács: Kossuth Lajos az unitáriusokról. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 7-9
 10. Sándor Kovács: Adalék az erdélyi szombatosok 19. századi történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 8-9
 11. Sándor Kovács: Hamvába holt nyomda. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 9-10
 12. Sándor Kovács: Adalékok a "mészkői" éneklőszék történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 18-20
 13. Tímea Benkő: Húsvéti ünnepkör. Emlékezzünk Urunk halálról és feltámadásáról. In: Evangélikus Harangszó 2022 (2022), 14-15
 14. Tímea Benkő: Evangélikus egyházi év: a Szentháromság ünnepe utáni időszak. In: Evangélikus Harangszó Nyár (2022), 14-15
 15. Ősz Sándor Előd: Oláh Róbert: A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár RMK-katalógusa. In: Magyar Könyvszemle 138. (2022), 138-141
 16. Vilmos József Kolumbán: Buzogány Dezső köszöntése . In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (2022), 7-10
 17. Vilmos József Kolumbán: Buzogány Dezső összegyűjtött írásai. In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (2022), 705-718
 18. György Papp: A reformációhoz vezető úton. 540 éve született Luther Márton.. In: Erdélyi Református Kalendárium 2023 2023 (2022), 107-114
 19. Ősz Sándor Előd: Kolozsvár nyomdái a 16-17. században. In: Kincses Kolozsvár Kalendárium 2022 (2022), 202-205

2021

 1. Zoltán Adorjáni: Az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntették ki dr. Postma Ferenc professzort. In: Református Szemle 114 (2021 ), 466-467
 2. Zoltán Adorjáni: Dr. Molnár János életrajza. In: Református Szemle 114 (2021 ), 722-724

2021

 1. Ősz Sándor Előd: Postma Ferenc és Erdély kapcsolata. In: Református Szemle 114 (2021), 467-469
 2. Vilmos József Kolumbán: D. dr. Buzogány Dezső laudációja a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje átvételekor. In: Református Szemle 114 (2021), 469-473
 3. Zoltán Adorjáni, Adorjáni Mária: Dr. Molnár János publikációi. In: Református Szemle 114 (2021), 724-735
 4. Sándor Kovács: Székely Mózes apjához írt levele 1831-ből. In: Keresztény Magvető 127 (2021), 390-392
 5. Sándor Béla Visky : Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 66 (2021), 251-264

Pages