Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2023

 1. Éles Éva: Recenzió -- Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal…. In: Igazság és élet 17 (2023), 157-159
 2. Sándor Béla Visky : Gijsbert van den Brink - Cornelis van der Kooi: Keresztyén dogmatika. In: Igazság és élet XVII (2023), 792-795
 3. Jenő Kiss: Kókai-Nagy Viktor: Karizmatikus gyülekezetvezetés az Újszövetség korában. Próféták a páli gyülekezetekben. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2023 (2023), 266-269
 4. György Papp: Külön utak a keleti és nyugati egyház számára. 970 éve történt az 1054-es egyházszakadás. In: Erdélyi Református Kalendárium 2024 2024 (2023), 124-128
 5. György Papp: Bánffy Dénes kivégzése. 350 éve hunyt el a fejedelmi tanács tagja. In: Erdélyi Református Kalendárium 2024 2024 (2023), 133-136
 6. Sándor Béla Visky : "Vagy nem tudjátok...?" Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Szilágysági Református Naptár 2024 (2023), 45-50
 7. Csaba Balogh: Prefață. In: Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (2023), 7-8
 8. Sándor Kovács: Dióhéjban az unitárius imádságirodalomról. In: Unitárius Kalendárium 2024 (2023), 191-199

2022

 1. Ősz Sándor Előd: A 70 éves Sipos Gábor köszöntése. In: Református Szemle 115. (2022), 99-102
 2. Zoltán Adorjáni: Hálaszavak. In: Református Szemle 115 (2022), 220-2022
 3. Vilmos József Kolumbán: Rektori tanévzáró beszéd. In: Református Szemle 115 (2022), 343-350
 4. Ősz Sándor Előd: Adorjáni Zoltán laudációja a Károli-díj átadásakor. In: Református Szemle 115. (2022), 705-707
 5. Zoltán Adorjáni: Köszönet a Károli-díj átadásakor. In: Református Szemle 115 (2022), 708-709
 6. Sándor Kovács: Székely Mózes levele Molnos Dávidhoz. In: Keresztény Magvető 128 (2022), 58-61
 7. Zoltán Adorjáni: Mi a boldogság? Ki a boldog?. In: Református Család (2022), 4-6
 8. Sándor Kovács: Százötven éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 5-6
 9. Sándor Kovács: Kossuth Lajos az unitáriusokról. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 7-9
 10. Sándor Kovács: Adalék az erdélyi szombatosok 19. századi történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 8-9
 11. Sándor Kovács: Hamvába holt nyomda. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 9-10
 12. Sándor Kovács: Adalékok a "mészkői" éneklőszék történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 18-20
 13. Tímea Benkő: Evangélikus egyházi év: a Szentháromság ünnepe utáni időszak. In: Evangélikus Harangszó Nyár (2022), 14-15
 14. Tímea Benkő: Húsvéti ünnepkör. Emlékezzünk Urunk halálról és feltámadásáról. In: Evangélikus Harangszó 2022 (2022), 14-15
 15. Ősz Sándor Előd: Oláh Róbert: A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár RMK-katalógusa. In: Magyar Könyvszemle 138. (2022), 138-141
 16. Vilmos József Kolumbán: Buzogány Dezső köszöntése . In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (2022), 7-10
 17. Vilmos József Kolumbán: Buzogány Dezső összegyűjtött írásai. In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (2022), 705-718
 18. György Papp: A reformációhoz vezető úton. 540 éve született Luther Márton.. In: Erdélyi Református Kalendárium 2023 2023 (2022), 107-114
 19. Ősz Sándor Előd: Kolozsvár nyomdái a 16-17. században. In: Kincses Kolozsvár Kalendárium 2022 (2022), 202-205

2021

 1. Zoltán Adorjáni: Az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntették ki dr. Postma Ferenc professzort. In: Református Szemle 114 (2021 ), 466-467
 2. Zoltán Adorjáni: Dr. Molnár János életrajza. In: Református Szemle 114 (2021 ), 722-724

2021

 1. Ősz Sándor Előd: Postma Ferenc és Erdély kapcsolata. In: Református Szemle 114 (2021), 467-469
 2. Vilmos József Kolumbán: D. dr. Buzogány Dezső laudációja a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje átvételekor. In: Református Szemle 114 (2021), 469-473
 3. Zoltán Adorjáni, Adorjáni Mária: Dr. Molnár János publikációi. In: Református Szemle 114 (2021), 724-735
 4. Sándor Kovács: Székely Mózes apjához írt levele 1831-ből. In: Keresztény Magvető 127 (2021), 390-392
 5. Sándor Béla Visky : Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 66 (2021), 251-264
 6. Sándor Kovács: Az erdélyi vallásszabadság története. In: Unitárius Közlöny 31 (2021), 12-13
 7. Tímea Benkő: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
 8. Tímea Benkő: Halottaink és imaéletünk. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 14-17
 9. Tímea Benkő: Krisztus, Isten Báránya – Agnus Dei. In: Evangélikus Harangszó (2021), 20-21
 10. Tímea Benkő: Reformáció és halottak napja. Összefonódó emléknapok. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 28-29
 11. Tímea Benkő: Népi vallásosság és evangélikus liturgia. Tokár Imola könyve (könyvismertetés). In: Evangélikus Harangszó (2021), 38-39
 12. Ősz Sándor Előd: Erdély legszebb szülötte: 400 éve alapította Bethlen Gábor a Collegium Academicumot. In: Erdélyi református kalendárium 2022 (2021), 104-109
 13. Elek Rezi: Kötő József segítőkészségének megtapasztalása. In: Bartha Katalin Ágnes (szerk.) Színház, civil társadalom, és politikum. Tanulmányok kötő József emlékére 1 (Kolozsvár: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2021), 185-188
 14. Csaba Balogh: DAVID J. FULLER, A Discourse Analysis of Habakkuk. In: Journal of Semitic Studies 66 (2021), 31-34
 15. Vilmos József Kolumbán: Adorjáni Zoltán publikációi. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 785-812

Pages