Admission to MA studies

A református, evangélikus és unitárius egyházakban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.

Felvételi vizsgára való beiratkozáshoz szükséges iratok

 • beiratkozási kérelem;
 • személyazonossági igazolvány másolata;
 • nyelvvizsgát igazoló oklevél;
 • tanulmányi terv (4-5 oldal) a választott téma relevanciájáról (a szaktanárral történő egyeztetés, megbeszélés alapján).

A vizsga tartalma

A magiszteri dolgozat tanulmányi tervének bemutatása

A tanulmányi terv elkészítésének főbb szempontjai

 • A kutatás témája
 • A témaválasztás megindoklása
 • A kutatás célja
 • A probléma jelentősége
 • A kutatás módszere
 • Elméleti megalapozás
 • Kutatási ütemterv
 • A kutatás várható eredményei és gyakorlati felhasználhatósága
 • A kutatás továbbfejlesztési lehetőségei
 • Könyvészet

Az értékelés szempontjai

 • a négy éves alapképzés átlaga: 50%
 • a licenciátusi vizsga általánosa: 30%
 • a felvételi vizsgajegy: 20%

A magiszterképzésre való bejutáshoz minimum 7.00 általános elérése szükséges. A vizsgával kapcsolatos további tájékoztatást a szaktanárok adnak.