Research Projects in the Protestant Theological Institute

Csaba Balogh Old Testament

In the study of the Old Testament (Hebrew Bible), the texts of the Ancient Near East are of primary importance. The Old Testament was written in a context which is connected with thousands of ties to the societies of the ancient world of the Fertile Crescent. The close connection between the Bible and the Near East is often explicitly marked by the biblical authors. On other occasions, further research is required to highlight the parallells. This research aims to make availablea representative collection of ancient texts in translation to Hungarian students and readers of the Bible. The translation is accompanied with the necessary annotations underlining the parallels between the biblical texts and its Near Eastern counterparts.


Csaba Balogh Old Testament

The origins of the Book of Isaiah go back to the 8th century B.C., being one of the ancient books of the Old Testament. It is well-known, however, that the book was composed during several centuries. The purpose of this project is to examine this long compositional history of the book of Isaiah from its beginnings up to the moment that it has come to be included into the Old Testament canon.


István Pásztori-Kupán Systematic Theology

Theodoret of Cyrus: Correspondence. vol. 3, The Library of Early Christianity (Washington D.C: The Catholic University of America Press) – Küroszi Theodorétosz levelezésének kritikai (görög és angol nyelvű) kiadása. Társszerzők: John Petruccione és Thomas Halton.

Zoltán Adorjáni Judaism

A téma megválasztása korábbi kutatásaim eredményeire (esszénus mozgalom, egyiptomi therapeuták és hatásuk környezetükre) épül és annak folytatása. Ugyanis Jób testamentuma egyiptomi eredetű és több tekintetben mutat hasonlóságot az Alexandria szomszédságában letelepedett esszénus therapeuták gondolkodásmódjával. Róluk Alexandriai Philón írt a De vita contemplativa című művében, amelyet korábban már magyarra fordítottam és kommentáltam (lásd: Alexandriai Philón: De vita contemplativa).


Csaba Balogh Old Testament

The current research project focuses on the Book of Habakkuk, providing a Hungarian commentary on the Hebrew text of this prophetic book. This biblical book was composed during the Neo-Babylonian period, a very significant transitional era in the history of formation of the Old Testament.

Sándor Kovács Church History

A kutatási program célja az, hogy a magyar gondolkodás történetébe visszahozza a 250 évvel ezelőtt született Körmöczi Jánost, aki bár fontos bölcseleti műveket magyarító eruditus filozófus, kitűnő fizikus és egyházi ember volt, szellemi öröksége jószerivel ismeretlen a Kárpát-medencében.