Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a decis: se acordă acreditarea!

În cadrul ședinței din 28 decembrie 2021, ARACIS a acordat Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca calificativul "grad de încredere ridicat".


În cadrul ședinței din 28 decembrie 2021, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a acordat Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca calificativul "grad de încredere ridicat".

Pe ordinea de zi s-au aflat acreditarea instituțională și acreditarea programului de licență (teologie protestantă pastorală). Evaluarea externă confirmă și recunoaște calitatea activității desfășurate în cadrul instituției și garantează funcționarea legală a acestuia pentru următorii cinci ani.

În conformitate cu standardele europene, o dată la cinci ani, toate instituțiile de învățământ superior, precum și programele de studiu oferite de aceste instituții sunt supuse unui proces extern de evaluare a calității. Institutul Teologic Protestant a fost evaluat de o comisie formată din șapte membri în perioada 23-26 noiembrie 2021.

Vizita comisiei ARACIS a fost precedată de pregătirea și întocmirea rapoartelor de autoevaluare instituțională (accesibil aici). Comisia de evaluare externă a examinat funcționarea instituției, procesele administrative, activitățile și procedurile de predare, educație, cercetare, asigurarea calității. Totodată a fost evaluat și forma, organizarea și conținutul programului de studiu de licență.

În urma rapoartelor echipei de evaluare, Institutul Teologic Protestant a primit cel mai înalt calificativ din partea consiliului ARACIS.

Anunțul oficial al agenției este disponibil la următorul link:
https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2021/12/28.12.2021Hotarari-ale-...