Rezulatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice

Institutul Teologic Protestant anunță că posturile didactice vacante de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar scoase la concurs pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018 au fost împlinite cu succes.


Institutul Teologic Protestant anunță, că postul didactic vacant de conferențiar universitar, poziția 10, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Facultatea de Teologie / disciplinele: Introducere în Vechiul Testament III-IV; Metodologia exegezei Vechiului Testament; Exegeza Vechiului Testament I-II; Teologia Vechiului Testament I-II; Texte controversate în Vechiul Testament) din semestrul II. al anul universitar 2017-2018 va fi ocupată de dl. Dr. Balogh Csaba.

Postul didactic vacant de profesor universitar, poziția 5, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Facultatea de Teologie, la disciplinele: Introducere în pastorație; Pastorație I-II; Exegeză omiletică; Practică omiletică I-II; Practică pastorație I-II), din semestrul II al anul universitar 2017-2018 va fi ocupată de dl. Dr. Kiss Jenő.