Programul concursului pentru ocuparea postului didactic de profesor de teologie sistematică

ITP anunță programul concursului pentru ocupare a postului didactic vacant și membrii comisiei de examinare.


Pentru ocuparea postului de profesor universitar, poziția 6, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Cunoștințe confesionale I-II., Apologetică, Etică creștină aplicată, Etică socială, Teologia secolului 20, Simbolică, a fost numită următoarea Comisie de concurs:

Preşedinte: prof. univ. dr. habil PÁSZTORI-KUPÁN István, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;

Membrii:
1. prof. univ. dr. habil REZI Elek, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
2. prof. univ. dr. BUZOGÁNY Desideriu, titular la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Reformată;
3. prof. univ. dr. habil FAZAKAS Sándor, titular la Universitatea de Teologie din Debrecen, Ungaria;
4. prof. univ. dr. KOVÁCS Ábrahám, titular la Universitatea Creștină Partium din Oradea;

Membrii supleanți:
1. prof. univ. dr. ADORJÁNI Zoltán, titular la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
2. prof. univ. dr. habil DIÓSI Dávid, titular la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Romano-Catolică.

Concursul va avea loc în data de 13.02.2019, miercuri de la ora 12.00 în clădirea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, nr. 13, etajul I., sala profesorală.