Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de profesor de istorie a bisericii unitariene și lector de istorie a bisericii protestante

Institutul Teologic Protestant comunică rezultatele concursurilor organizate în 2021-2022, semestrul II, pentru ocuparea posturilor didactice vacante de profesor universitar și de lector universitar pe perioadă nedeterminată.


Rezultatele concursurilor organizate de Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca în 2021-2022, semestrul II, pentru ocuparea posturilor didactice vacante de profesor universitar și de lector universitar pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial nr. 392/27.04.2022, aprobate în Ședința Senatului din 15 iulie 2022 sunt:

1. Postul didactic vacant de profesor universitar, poziția 5, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Istoria religiilor I-II, Istoria bisericii unitariene I-II, Istoria culturii maghiare, Literatura devoțională unitariană, Paleografie din semestrul I. al anul universitar 2022-2023 va fi ocupată de dl. Dr. Kovács Sándor, și i se acordă titlul de profesor universitar.

2. Postul didactic vacant de lector universitar, poziția 14, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Istoria bisericii protestante I-II, Istoria bisericii protestante III, Preotul reformat din Ardeal în secolul 17-18, Limba latină I, Limba latină II-III. din semestrul I. al anul universitar 2022-2023 va fi ocupată de dl. Dr. Ősz Sándor Előd, și i se acordă titlul de lector universitar.