Alegeri academice la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Calendarul alegerilor a fost stabilit pe baza reperelor transmise de MECS cu Ordin nr. 3751 din 29 aprilie 2015.


  • Alegerile la nivelul departamentelor: 14–16 decembrie 2015.
  • Alegerea membrilor Consiliului Facultății: 11–15 ianuarie 2016.
  • Alegerea membrilor Senatului: 18–25 ianuarie 2016.
  • Alegerea preşedintelui Senatului: 26–29 ianuarie 2016.
  • Alegerea rectorului: 1–29 februarie 2016.
  • Confirmarea rectorului: 1 martie –1 aprilie 2016.
  • Desemnarea prorectorului, selectarea decanului şi numirea prodecanului: 1 aprilie – 16 mai 2016.
Vezi și Metodologia organizării și desfășurării alegerilor conducerii academice din Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca