Ézsaiás 49,1−6 – Kudarc és hivatástudat az Isten szolgálatában