Church History

"Verbi Divini Minister, Isten igéjének szolgája. Sokáig büszkén vállalták ezt a nevet a református lelkipásztorok, mert kifejezte a hivatásuk lényegét. Ennek a hivatásnak a formálódását követi nyomon ez a könyv, bemutatva a lelki­pásztori gyülekezeti szolgálat alakulását, körülményeit a magyar állam­alapítástól a 20. századig.

A latin atyák művei, nyomtatványok és kéziratok.

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

A híres patrisztikai folyóirat világszőttes-változata, sok letölthető szaktanulmánnyal.

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Újszövetségi és kora óegyházi tanulmányok tekintetében nélkülözhetetlen.

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Khrüszosztomosznak szentelt honlap, számos művének angol fordításával.

Pages

Subscribe to Church History