News

Jul 20 ∙ 21:22 ∙ 4 months ago

15 students from the Reformed Church of Transylvania, 10 students from the Reformed Church of Királyhágómellék, and 3 students from the Hungarian Unitarian Church have successfully passed the admission exam during the 2017 session.

Jun 25 ∙ 21:06 ∙ 5 months ago

During the closing ceremony of the 2016-2017 academic year, thirteen reformed students have made a solemn vow to remain faithful to their calling. They will begin to work as junior clerks from September within the Reformed churches.

Books

György Papp ∙ Sárospatak 2017 ∙ 199 pp.

Ez a doktori dolgozat csupán az Institutio 1559-es kiadásának a szabad akaratról szóló fejezeteiben fellelhető Khrüszosztomosz-idézetekkel foglalkozik, és igyekszik kideríteni, milyen teológiai szempontokat, vagy akár érdekeket akart érvényesíteni Kálvin, amikor ezekben a fejezetekben megfogalmazta az antiókhiai teológiai iskola emlőin nevelkedett pátriárka szabad akarattal kapcsolatos tanításáról alkotott véleményét.

Zsolt Kozma ∙ Cluj-Napoca 2017 ∙ 195 pp.

A megismerés folyójának a másik partján van egy túlvilág, amely más, mint az innenső. Tudom, hogy ott van Isten és az ő országa minden értékével, de érzékszerveim alkalmatlanok arra, hogy őt megismerjem, és ajándékait birtokba vegyem. És akkor Isten az én múlandókra törekvő, de örök értékekre vágyó világomat összeköti azzal a másikkal.

Articles

György Papp ∙ Szeged 2017
In Benyik György: Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban (275-288)
Sándor Béla Visky ∙ Budapest 2017
In Szűcs Ferenc: Egyetemes és református. A Második Helvét Hitvallás mai üzenetei (160-175)
Zoltán Adorjáni ∙ 2017
In: Református Szemle 110 (5-12)
Sándor Kovács ∙ Cluj-Napoca 2017
In Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (28-43)
Sándor Béla Visky ∙ Budapest 2017
In Fazakas Sándor: A protestáns etika kézikönyve (53-90)
Jenő Kiss ∙ Leipzig 2017
In Gijsbert van den Brink: Protestant Traditions and the Soul of Europe (159-171)