News

Jul 17 ∙ 16:43 ∙ 2 days ago

During the summer admission examination session of 2019, the following number of students have succeeded their exams: Reformed Church Transylvanian District: 4 women and 7 men, Reformed Church District of Királyhágómellék: 1 woman and 4 men, Hungarian Unitarian Church: 3 women.

Jul 02 ∙ 08:49 ∙ 2 weeks ago

During the church service on 30 June 2019, a group of 16 students have made a solemn oath to continue to serve as ministers of the Hungarian Reformed and Lutheran congregations.

Books

Kató Szabolcs Ferencz ∙ Göttingen 2019 ∙ 352 pp.

Der Monotheismus in Israel entwickelte sich über einen längeren Zeitraum hin. Was stand am Anfang dieser Entwicklung? Was für ein Gott war Jhwh, bevor er zu „dem einen“ Gott wurde?

D. Tóth Judit ∙ Sárospatak 2019 ∙ 193 pp.

A kötet tanulmányai nagyobb részben a 2017-es, Sárospatakon megtartott patrisztikai konferencián elhangzott előadások továbbgondolt, szerkesztett változatai. A kötet első nagyobb egysége azokat az írásokat tartalmazza, amelyek a konferencia kiírásához szorosabban kapcsolódtak; a második részben pedig olyan tanulmányok helyezkednek el, amelyek nem, vagy csak alig érintik témájuk kora újkori hatását.

Articles

György Papp ∙ Sárospatak 2019
In D. Tóth Judit: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (48-63)
Zoltán Adorjáni ∙ 2019
In: Igazság és élet 13 (436-447)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ 2019
In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 131 (220-234)
Sándor Kovács ∙ Cluj-Napoca 2019
In Kolumbán Vilmos József: A recepta religiók évszázadai Erdélyben (53-62)
Sándor Kovács ∙ 2019
In: Református Szemle 112 (49-61)
Vilmos József Kolumbán ∙ Debrecen 2019
In Baráth Béla Levente – Fekete Károly: Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti tör... (531-536)