Actualități

Jul 20 ∙ 22:17 ∙ de 4 luni

În cadrul ședinței din 19 iulie 2017, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

Jul 20 ∙ 21:28 ∙ de 4 luni

15 candidați aparținând Eparhiei Reformate din Ardeal, 10 candidați aparținând Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului și 3 candidați aparținând Bisericii Unitariene Maghiare au fost admise în sesiunea de vară 2017.

Cărți

Papp György ∙ Sárospatak 2017 ∙ 199 pp.

Ez a doktori dolgozat csupán az Institutio 1559-es kiadásának a szabad akaratról szóló fejezeteiben fellelhető Khrüszosztomosz-idézetekkel foglalkozik, és igyekszik kideríteni, milyen teológiai szempontokat, vagy akár érdekeket akart érvényesíteni Kálvin, amikor ezekben a fejezetekben megfogalmazta az antiókhiai teológiai iskola emlőin nevelkedett pátriárka szabad akarattal kapcsolatos tanításáról alkotott véleményét.

Kozma Zsolt ∙ Cluj-Napoca 2017 ∙ 195 pp.

A megismerés folyójának a másik partján van egy túlvilág, amely más, mint az innenső. Tudom, hogy ott van Isten és az ő országa minden értékével, de érzékszerveim alkalmatlanok arra, hogy őt megismerjem, és ajándékait birtokba vegyem. És akkor Isten az én múlandókra törekvő, de örök értékekre vágyó világomat összeköti azzal a másikkal.

Studii și articole

Papp György ∙ Szeged 2017
In Benyik György: Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban (275-288)
Visky Sándor Béla ∙ Budapesta 2017
In Szűcs Ferenc: Egyetemes és református. A Második Helvét Hitvallás mai üzenetei (160-175)
Adorjáni Zoltán ∙ 2017
In: Református Szemle 110 (5-12)
Kovács Sándor ∙ Cluj-Napoca 2017
In Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (28-43)
Visky Sándor Béla ∙ Budapesta 2017
In Fazakas Sándor: A protestáns etika kézikönyve (53-90)
Kiss Jenő ∙ Leipzig 2017
In Gijsbert van den Brink: Protestant Traditions and the Soul of Europe (159-171)