Cărți

Adorjáni Zoltán ∙ Cluj-Napoca 2017 ∙ 136 pp.

A KPTI Kutatóintézete által kiadott folyóirat hatodik kötete az erdélyi protestáns felekezetek teológiai tanárai, illetve más szakemberek kutatásainak eredményeit teszi közzé.

Papp György ∙ Riga 2018 ∙ 179 pp.

E kommentár elolvasása nem csak Kálvint – az írásmagyarázat szerzőjét – hozza közelebb az olvasóhoz, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy isten- és önismeretünket gyarapítva úgy számláljuk napjainkat, hogy közben bölcs szívhez jussunk. Kálvin szerint ugyanis gyakorlatilag ez a kettős ismeret jelenti az igazi bölcsességet.

Studii și articole

Adorjáni Zoltán ∙ 2018
In: Református Szemle 111 (365-374)
Balogh Csaba ∙ 2018
In: Review of Biblical Literature (1-6)
Kovács Sándor ∙ Debrecen 2018
In Száraz Orsolya: A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században (156-156)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ Budapesta 2018
In Kiss Gábor: Fiatal kutatók és doktoranduszok VIII. nemzetközi konferenciája 2018 (105-114)
Kiss Jenő ∙ 2018
In: Igazság és élet 2018 (706-715)
Kolumbán Vilmos József ∙ 2018
In: Református Szemle 111 (194-202)

Predici