Actualități

Jul 17 ∙ 16:48 ∙ de 2 zile

În timpul sesiunii de admitere din 2019 au fost admiși un număr total de 19 studenți după cum urmează: Biserica Reformată din Ardeal: 4 fem. și 7 bărb., Biserica Reformată de pe lângă Piatra Craiului: 1 fem. și 4 bărb., Biserica Unitariană Maghiară: 3 fem.

Jul 02 ∙ 08:56 ∙ de 2 săptămâni

În cadrul unei slujbe solemne, în data de 30 iunie 2019 16 studenți au depus un jurământ prin care s-au dedicat să slujească ca preoți vicari în bisericile reformate și luterane.

Calendar academic

Cărți

Kató Szabolcs Ferencz ∙ Göttingen 2019 ∙ 352 pp.

Der Monotheismus in Israel entwickelte sich über einen längeren Zeitraum hin. Was stand am Anfang dieser Entwicklung? Was für ein Gott war Jhwh, bevor er zu „dem einen“ Gott wurde?

D. Tóth Judit ∙ Sárospatak 2019 ∙ 193 pp.

A kötet tanulmányai nagyobb részben a 2017-es, Sárospatakon megtartott patrisztikai konferencián elhangzott előadások továbbgondolt, szerkesztett változatai. A kötet első nagyobb egysége azokat az írásokat tartalmazza, amelyek a konferencia kiírásához szorosabban kapcsolódtak; a második részben pedig olyan tanulmányok helyezkednek el, amelyek nem, vagy csak alig érintik témájuk kora újkori hatását.

Studii și articole

Papp György ∙ Sárospatak 2019
In D. Tóth Judit: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (48-63)
Adorjáni Zoltán ∙ 2019
In: Igazság és élet 13 (436-447)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ 2019
In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 131 (220-234)
Kovács Sándor ∙ Cluj-Napoca 2019
In Kolumbán Vilmos József: A recepta religiók évszázadai Erdélyben (53-62)
Kovács Sándor ∙ 2019
In: Református Szemle 112 (49-61)
Kolumbán Vilmos József ∙ Debrecen 2019
In Baráth Béla Levente – Fekete Károly: Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti tör... (531-536)