Cadele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Cadre didactice cu specializare în teologie

Adorjáni Zoltán

Dr. Adorjáni Zoltán este profesor la catedra de Noul Testament.

Discipline predate:
Limba ebraică, Limba greacă, Istoria erei intertestamentare, Exegeza Noului Testament

Contact:
camera: et. 1 / cam. 11.
email: adorjani@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744989052

Balogh Csaba

Dr. Balogh Csaba este lector la catedra de Vechiul Testament.

Discipline predate:
Metodologia exegezei Vechiului Testament, Exegeza Vechiului Testament, Teologia Vechiului Testament, Cartea lui Daniel și literatura apocaliptică, Limba accadică, Limba ebraică din Qumran

Contact:
birou: et. 1 / camera 131
tel(m): +4(0)743642206
email: csbalogh@proteo.cj.edu.ro
web: https://proteo.academia.edu/CsabaBalogh

Benkő Timea

Drs. Benkő Timea este asistent la catedra de teologie sistematică și liturgică lutherană.

Discipline predate:
Dogmatică lutherană, Liturgică lutherană, Imnologie, Istoria muzicii bisericești

Contact:
office: et. 2 / cam. 237.
email: benkotim@yahoo.com
tel(m): +4(0)744490977

Buzogány Dezső

Dr. Buzogány Dezső este conferențiar asociat la catedra de Istoria bisericii.

Discipline predate:
Istoria bisericii protestante, Limba latină

Contact:
birou: et. 1. / camera 138.
email: dezsobuzogany@gmail.com
tel(m): +4(0)754066921

Czire Szabolcs

Dr. Czire Szabolcs este conferențiar la catedra unitariană de Noul Testament.

Discipline predate:
Introducere în Vechiul Testament, Introduere în Noul Testament, Exegeza Vechiului Testament, Exegeza Noului Testament, Teologia Vechiului Testament, Teologia Noului Testament, Sociologia religiei

Contact:
birou: et. 1 / camera 133.
email: cziresza@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)740293942

Kállay Dezső

Dr. Kállay Dezső este lector la catedra de Noul Testament.

Discipline predate:
Introducere în Noul Testament, Limba greacă, Metodologia exegezei Noului Testament, Theologia biblică a Noului Testament, Ermeneutica Noului Testament

Contact:
office: et. 1 / camera 135.
email: kallay@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)741405849

Kelemen Attila

Kelemen Attila este coordinatorul practicii bisericești la catedra de teologie practică.

Discipline predate:
Practică bisericească

Contact:
birou: et. 1 / camera 133.
email: kelemena@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744930967

Kiss Jenő

Dr. Kiss Jenő este lector la catedra de Teologie Practică.

Discipline predate:
Homiletică, Teologie pastorală

Contact:
office: et. 2. / camera 223.
email: kissjeno@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744833412

Kolumbán Vilmos József

Dr. Kolumbán Vilmos József este profesor la catedra de Istorie Bisericească.

Discipline predate:
Istoria bisericii universale

Contact:
birou: et. 1. / camera 138.
email: vkolumban@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744581289

Koppándi Botond Péter

Drd. Koppándi Botond Péter este asistent la catedra de Teologie practică unitariană.

Kovács Sándor

Dr. Kovács Sándor este conferențiar la catedra de Istoria Bisericii Unitariene.

Discipline predate:
Istoria religiei, Istoria bisericii unitariene, Istoria culturii maghiare

Contact:
birou: et. 1. / camera 135.
email: sandorkovacs@unitarius.org
tel(m): +4(0)74XXXXXX

Papp György

Drs. Papp György este asistent la catedra de studii biblice.

Discipline predate:
Limba ebraică, Limba greacă

Contact:
birou: et. 1 / camera 133
tel(m): (+4)0740965221
email: pgyvdm@yahoo.co.uk

Pásztori-Kupán István

Dr. habil. Pásztori-Kupán István este profesor la catedra de teologie sistematică.

Discipline predate:
Istoria dogmei, Dogmatică, Patrologie, Filosofie antică, Metodologie de cercetare

Contact:
birou: et. 1 / camera 137.
email: mcpasztori@yahoo.com
tel(m): +4(0)744774557

Rezi Elek

Dr. habil. Rezi Elek este profesor la catedra de teologie sistematică unitariană.

Discipline predate:
Dogmatică unitariană, Etică unitariană, Istoria filozofiei moderne

Contact:
offce: et. 1. / camera 132.
email: rezielek@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4) 0774 067 885

Somfalvi Edit

Dr. Somfalvi Edit este asistentă la catedra de teologie practică.

Discipline predate:
Catechetică, Liturgică, Limbaj teologic englez

Contact:
birou: et. 1 / camera 101
email: edit.somfalvi@gmail.com
tel(m): +4(0)744479972

Visky Sándor Béla

Dr. Visky S. Béla este lector la catedra de teologie sistematică.

Discipline predate:
Cunoștințe confesionale, Etică, Simbolică

Contact:
birou: et. 1 / camera 100
email: viskybela@yahoo.com
tel(m): +4(0)746453735