Actualități și anunțuri

2020 Aprilie 01 ∙ 10:18 ∙ de 1 săptămână

Concursul pentru ocuparea funcției de decan ITP se desfășoară conform reglementărilor legale în vigoare după următorul program:

2020 Martie 12 ∙ 18:04 ∙ de 3 săptămâni

Cu referire la circulara DSP nr. 2660/10.03.2020, vă comunicăm că în conformitate cu recomandările formulate de autoritățile competente, conducerea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITPCN) a luat următoarele măsuri:

2020 Februarie 28 ∙ 13:48 ∙ de 1 lună

În ședința sa din 27 februarie 2020, Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca a validat rezultatul alegerii rectorului organizat în data de 25 februarie 2020. Noul rector ales pentru perioada 2020-2024 este d-l profesor univ. dr. Kolumbán Vilmos József.

2020 Februarie 12 ∙ 11:19 ∙ de 1 lună

Concursul pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminată în semestrul I. al anului universitar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1398/26.11.2019, aprobată în Ședința Senatului din 11 februarie 2020 este următorul:

2020 Februarie 01 ∙ 15:41 ∙ de 2 luni

În data de 30 ianuarie 2020, consiliul ARACIS a avizat favorabil programul de masterat teologie protestantă pastorală aplicată organizat de către Institutul Teologic Protestant.

2020 Ianuarie 16 ∙ 14:22 ∙ de 2 luni

Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2019-2020 de lector universitar, poziția 15, la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Kató Szabolcs-Ferencz.

2019 Decembrie 12 ∙ 16:33 ∙ de 3 luni

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de lector universitar. Perioadă înscriere: 2019-11-26 / 2020-01-10.

2019 Decembrie 12 ∙ 16:08 ∙ de 3 luni

Rectoratul și Senatul Institutului prezintă hotărârea Senatului și calendarul alegerilor.

2019 Septembrie 24 ∙ 16:43 ∙ de 6 luni

Kállay Dezső, rectorul Institutului Teologic, a ținut un discurs cu prilejul deschiderii anului universitar. În cadrul ceremoniei studenții admiși la primul an universitar au depus jurământul. Institutul va începe noul an cu 162 de studenți.

2019 Iulie 17 ∙ 16:48 ∙ de 8 luni

În timpul sesiunii de admitere din 2019 au fost admiși un număr total de 20 studenți după cum urmează: Biserica Reformată din Ardeal: 4 fem. și 7 bărb., Biserica Reformată de pe lângă Piatra Craiului: 2 fem. și 4 bărb., Biserica Unitariană Maghiară: 3 fem.

Pages