Articole și recenzii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2019

 1. Visky Sándor Béla: Salvation by Allegiance Alone: Rethinking Faith, Works, and the Gospel of Jesus the King, by Matthew W. Bates. In: Journal of Reformed Theology 13 (2019), 193-194
 2. Czire Szabolcs: Így jobbíthatsz életeden egy jegyzetfüzettel. In: Unitárius Közlöny (2019), 4-7
 3. Kovács Sándor: A hangszeres zene és az unitáriusok. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11
 4. Kovács Sándor: A Kolosy-templomban. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 14-16
 5. Kovács Sándor: Erdélyország prímása. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 16-18
 6. Kolumbán Vilmos József: Boér Máté. In: Hitel 32 (2019), 92-94

2018

 1. Adorjáni Zoltán: A hajdani Franekerai Egyetem 16–17. századi nyomtatványainak kiállítása. In: Református Szemle 111 (2018), 245-246
 2. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma, 2018. február 23. In: Református Szemle 111 (2018), 247-248
 3. Adorjáni Zoltán: A 29. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2018. augusztus 27–29. In: Református Szemle 111 (2018), 573-578
 4. Visky Sándor Béla: Hogyan olvasunk? Körkérdés az igeértelmezésről. In: Sárospataki Füzetek 3 (2018), 103-104
 5. Czire Szabolcs: Ez pünkösd, nem osztálytalálkozó. In: Szabadság (2018), 3-4
 6. Czire Szabolcs: Kevesebb önbizalmat. In: Szabadság (2018), 3
 7. Czire Szabolcs: A vendég. In: Szabadság (2018), 3
 8. Czire Szabolcs: Miért a férfi hagyja el apját és anyját? . In: Szabadság (2018), 3
 9. Czire Szabolcs: Ragozás. In: Szabadság (2018), 5
 10. Czire Szabolcs: Adventi élet – Isten várószobájában. In: Unitárius Közlöny (2018), 4-7
 11. Czire Szabolcs: Mit jelent „félni Istent”? . In: Unitárius Közlöny (2018), 4-6
 12. Czire Szabolcs: Követők egyháza. Időszerűtlen gondolatok a reformáció havában. In: Unitárius Közlöny (2018), 4-6
 13. Czire Szabolcs: Közös a sorsunk. (Interjú Kató Béla püspökkel). In: Unitárius Közlöny (2018), 12-13
 14. Czire Szabolcs: Konfirmáltak mozgótábora. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
 15. Czire Szabolcs: Lélekszínező – Unitárius mandalák. Interjú Bencze Zselykével. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
 16. Benkő Timea: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12
 17. Kovács Sándor: Gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlésről. In: Brassói Lapok (2018), 11-11
 18. Benkő Timea: "Kereszt és feltámadás, törvény és evangélium – egy reformátori ikonográfiai program". In: Népújság, Maros Megyei Napilap (2018), 15-15

2017

 1. Adorjáni Zoltán: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110 (2017), 123-128
 2. Koppándi Botond Péter: Az „Új Homiletika” mozgalom, és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. In: Református Szemle 110 (2017), 215-221
 3. Adorjáni Zoltán: In memoriam dr. Herczeg Pál (1939. június 26. - 2017. április 24.). In: Református Szemle 110 (2017), 332-334
 4. Adorjáni Zoltán: Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei. In: Református Szemle 110 (2017), 336-343
 5. Adorjáni Zoltán: Elhunyt Varga László (Zilah, 1928 - Marosvásárhely, 2017). In: Református Szemle 110 (2017), 448-449
 6. Adorjáni Zoltán: A Magyar Református Egyház közös zsinatának ünnepi ülése, 2017. június 24. In: Református Szemle 110 (2017), 537-557
 7. Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére . In: Református Szemle 110 (2017), 666-670
 8. Adorjáni Zoltán: A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. In: Református Szemle 110 (2017), 684-686
 9. Kovács Sándor: Jelentős évfordulók 2018-ban. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 39-46
 10. Kovács Sándor: A kerek kő. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 68-73
 11. Czire Szabolcs: A szeretet katonákkal sem zárható sírba. Húsvéti hármas őrségváltás. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
 12. Czire Szabolcs: A légzés a vallási hagyományokban. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
 13. Czire Szabolcs: Thomas Mann és Bartók Béla. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-6
 14. Czire Szabolcs: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6
 15. Czire Szabolcs: Ember tervez… . In: Unitárius Közlöny (2017), 6
 16. Kovács Sándor: Dávid Ferenc (1520-1579) élete és reformátori munkássága. In: Népújság 69 (2017), 7
 17. Koppándi Botond Péter: Ajánló sorok Májay Endre unitárius lelkész prédikációs kötetéhez. In: Csécs Márton (szerk.) Kővár (Marosvásárhely:2017), 9-14
 18. Rezi Elek, Adorjáni Zoltán: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207
 19. Simon János: Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma. In: 8 (2017), 101-111

Pages