Articole și recenzii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2023

 1. Kovács Sándor: Rektori tanévnyitó beszéd 2023-2024. In: Református Szemle 116 (2023), 652-658
 2. Kovács Sándor: Dióhéjban az unitárius imádságirodalomról. In: Unitárius Kalendárium 2024 (2023), 191-199

2022

 1. Kovács Sándor: Székely Mózes levele Molnos Dávidhoz. In: Keresztény Magvető 128 (2022), 58-61
 2. Kovács Sándor: Százötven éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 5-6
 3. Kovács Sándor: Kossuth Lajos az unitáriusokról. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 7-9
 4. Kovács Sándor: Adalék az erdélyi szombatosok 19. századi történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 8-9
 5. Kovács Sándor: Hamvába holt nyomda. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 9-10
 6. Kovács Sándor: Adalékok a "mészkői" éneklőszék történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 18-20

2021

 1. Kovács Sándor: Székely Mózes apjához írt levele 1831-ből. In: Keresztény Magvető 127 (2021), 390-392
 2. Kovács Sándor: Az erdélyi vallásszabadság története. In: Unitárius Közlöny 31 (2021), 12-13

2020

 1. Kovács Sándor: Adalékok a brassói unitárius eklézsia történetéhez. In: Unitárius Közlöny 30 (2020), 8-9

2019

 1. Kovács Sándor: A hangszeres zene és az unitáriusok. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11
 2. Kovács Sándor: Cherchez la femme, vagy mégsem?. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11
 3. Kovács Sándor: A Kolosy-templomban. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 14-16
 4. Kovács Sándor: Erdélyország prímása. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 16-18

2018

 1. Kovács Sándor: Gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlésről. In: Brassói Lapok (2018), 11-11

2017

 1. Kovács Sándor: Jelentős évfordulók 2018-ban. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 39-46
 2. Kovács Sándor: A kerek kő. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 68-73
 3. Kovács Sándor: Dávid Ferenc (1520-1579) élete és reformátori munkássága. In: Népújság 69 (2017), 7

2016

 1. Kovács Sándor: Ferenc Frank Ehrenthal: From Mongolia to Transylvania: Székely Origins and Radical Faith. In: The Journal of Unitarian Universalist History 39 (2016), 122-125

2015

 1. Kovács Sándor: Virtuális koszorúzás a házsongárdi temetőben. In: Unitárius Kalendárium 2016 (2015), 154-169