Articole și recenzii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2024

 1. Visky Sándor Béla: Tisztelt konferenciaközösség kedves előadók és résztvevők!. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai ( Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024), 7-7
 2. Visky Sándor Béla: Lectori salutem!. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai ( Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024), 8-11

2023

 1. Visky Sándor Béla: Gijsbert van den Brink - Cornelis van der Kooi: Keresztyén dogmatika. In: Igazság és élet XVII (2023), 792-795
 2. Visky Sándor Béla: "Vagy nem tudjátok...?" Számadás arról, ami a keresztségben elsődleges és másodlagos. In: Szilágysági Református Naptár 2024 (2023), 45-50

2021

 1. Visky Sándor Béla: Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 66 (2021), 251-264

2019

 1. Visky Sándor Béla: Salvation by Allegiance Alone: Rethinking Faith, Works, and the Gospel of Jesus the King, by Matthew W. Bates. In: Journal of Reformed Theology 13 (2019), 193-194

2018

 1. Visky Sándor Béla: Hogyan olvasunk? Körkérdés az igeértelmezésről. In: Sárospataki Füzetek 3 (2018), 103-104

2016

 1. Visky Sándor Béla: Wayne Morris: Salvation as praxis. A Practical Theology of Salvation for a Multi-Faith World. . In: Journal of Reformed Theology 10 (2016), 87-89

2015

 1. Visky Sándor Béla: Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában. In: Református Szemle 108 (2015), 221-227
 2. Visky Sándor Béla: Rendhagyó könyvbemutató és "Kálvin-maraton". In: Református Szemle 2015 (2015), 229-231

2011

 1. Visky Sándor Béla: Békesség a darázsfészekben. In: Igehirdető (2011), 38-42

2007

 1. Visky Sándor Béla: Versek, esszék. In: Református Szemle 100 (2007), 1189-1200
 2. Visky Sándor Béla: David J. Bosch: Paradigmaváltás a missziológiában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2007), 165-168
 3. Visky Sándor Béla: A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 4. Visky Sándor Béla: A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 5. Visky Sándor Béla: Tőkés morálisan alkalmatlan. In: Élet és Irodalom (2007), 12
 6. Visky Sándor Béla: Ki őrzi itt a látszatot?. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 7. Visky Sándor Béla: Adalékok egy kortárs magyar drámához. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 8. Visky Sándor Béla: Március idusán. Szentenciák két hangra. In: Szabadság (2007), 9

2006

 1. Visky Sándor Béla: Bátrak látása - látók bátorsága. In: Igehirdető (2006), 425-426
 2. Visky Sándor Béla: Előszó. In: Mihály Krisztina (szerk.) Victor János: Csendes percek (Kolozsvár: Koinónia 2006), 5-6

2001

 1. Visky Sándor Béla: Phillip E. Johnson: Defeating Darwinism by Opening Minds. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 176-177
 2. Visky Sándor Béla: Heinzpeter Hempelmann: Gott ist der Erlebnis-Gesellschaft. Postmoderne als Theologische Herausforderung. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 178-181
 3. Visky Sándor Béla: Eric Fuchs: L'ethique Protestante. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 182-183
 4. Visky Sándor Béla: Dumitru Stăniloae: Mica Dogmatica vorbita - Dialoguri la Cernica. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 184-185
 5. Visky Sándor Béla: Rüdiger Safranski: A gonosz, avagy a szabadság drámája. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2001), 186-187