Articole și recenzii publicate de cadrele didactice ale Institutului Teologic Protestant

2023

 1. Papp György: Külön utak a keleti és nyugati egyház számára. 970 éve történt az 1054-es egyházszakadás. In: Erdélyi Református Kalendárium 2024 2024 (2023), 124-128
 2. Papp György: Bánffy Dénes kivégzése. 350 éve hunyt el a fejedelmi tanács tagja. In: Erdélyi Református Kalendárium 2024 2024 (2023), 133-136

2022

 1. Papp György: A reformációhoz vezető úton. 540 éve született Luther Márton.. In: Erdélyi Református Kalendárium 2023 2023 (2022), 107-114

2016

 1. Papp György: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203

2014

 1. Papp György: Karl Barth: A keresztyén tanítás a Heidelbergi Káté alapján. In: Református Szemle 107 (2014), 345-347

2013

 1. Papp György: Szentírás, hitvallás, prédikáció. In: Üzenet (2013), 4-4
 2. Papp György: Isten törvénye: tükör és iránytű. In: Üzenet (2013), 4-4
 3. Papp György: Vigasztaló hitvallás. In: Üzenet (2013), 4-4
 4. Papp György: Adóslevél a keresztfán. In: Üzenet (2013), 5-5

2010

 1. Papp György: A pokol története – Alice K. Turner könyvének ismertetése. In: Református Szemle 103 (2010), 233-243

2007

2006

 1. Adorjáni Zoltán, Papp György: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Institutul Teologic Protestant , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671