A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2018

 1. Adorjáni Zoltán: A hajdani Franekerai Egyetem 16–17. századi nyomtatványainak kiállítása. In: Református Szemle 111 (2018), 245-246
 2. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma, 2018. február 23. In: Református Szemle 111 (2018), 247-248
 3. Benkő Timea: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12
 4. Kovács Sándor: Gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlésről. In: Brassói Lapok (2018), 11-11
 5. Benkő Timea: "Kereszt és feltámadás, törvény és evangélium – egy reformátori ikonográfiai program". In: Népújság, Maros Megyei Napilap (2018), 15-15

2017

 1. Adorjáni Zoltán: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110 (2017), 123-128
 2. Koppándi Botond Péter: Az „Új Homiletika” mozgalom, és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. In: Református Szemle 110 (2017), 215-221
 3. Adorjáni Zoltán: In memoriam dr. Herczeg Pál (1939. június 26. - 2017. április 24.). In: Református Szemle 110 (2017), 332-334
 4. Adorjáni Zoltán: Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei. In: Református Szemle 110 (2017), 336-343
 5. Adorjáni Zoltán: Elhunyt Varga László (Zilah, 1928 - Marosvásárhely, 2017). In: Református Szemle 110 (2017), 448-449
 6. Adorjáni Zoltán: A Magyar Református Egyház közös zsinatának ünnepi ülése, 2017. június 24. In: Református Szemle 110 (2017), 537-557
 7. Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére . In: Református Szemle 110 (2017), 666-670
 8. Adorjáni Zoltán: A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. In: Református Szemle 110 (2017), 684-686
 9. Kovács Sándor: Jelentős évfordulók 2018-ban. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 39-46
 10. Kovács Sándor: A kerek kő. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 68-73
 11. Kovács Sándor: Dávid Ferenc (1520-1579) élete és reformátori munkássága. In: Népújság 69 (2017), 7
 12. Koppándi Botond Péter: Ajánló sorok Májay Endre unitárius lelkész prédikációs kötetéhez. In: Csécs Márton (szerk.) Kővár (Marosvásárhely:2017), 9-14
 13. Rezi Elek, Adorjáni Zoltán: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207
 14. Simon János: Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis (9937) 8 (2017), 101-111
 15. Simon János: A mai 95 tétel. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis (9937) 8 (2017), 112-120
 16. Rezi Elek: A család értékőrző és értékközvetítő funkciói. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis (9937) 8 (2017), 121-136

2016

 1. Adorjáni Zoltán: Szimpózium a 100 éve született d. dr. Juhász István (1915–1984) emlékére. In: Református Szemle 109 (2016), 96-98
 2. Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István rövid életrajza. In: Református Szemle 109 (2016), 98-100
 3. Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 101-107
 4. Adorjáni Zoltán: Elhunyt d. dr. Tőkés István. In: Református Szemle 109 (2016), 108-109
 5. Adorjáni Zoltán: Bérc és rózsák. In: Református Szemle 109 (2016), 115-117
 6. Papp György: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203
 7. Kolumbán Vilmos József: Juhász István: Jézus Krisztus egyháza. In: Református Szemle 109 (2016), 204-207
 8. Adorjáni Zoltán: Emlékezés dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzorra. In: Református Szemle 109 (2016), 227-229
 9. Adorjáni Zoltán: Elhunyt dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor. In: Református Szemle 109 (2016), 227-229
 10. Adorjáni Zoltán: Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 231-237
 11. Visky Sándor Béla: Wayne Morris: Salvation as praxis. A Practical Theology of Salvation for a Multi-Faith World. . In: Journal of Reformed Theology 10 (2016), 87-89
 12. Adorjáni Zoltán: Bérc és rózsák. In: Szabadság 28 (2016), 3
 13. Koppándi Botond Péter: Tanárszemmel. In: Unitárius Kalendárium (2016), 254-257
 14. Kovács Sándor: Ferenc Frank Ehrenthal: From Mongolia to Transylvania: Székely Origins and Radical Faith. In: The Journal of Unitarian Universalist History 39 (2016), 122-125
 15. Kolumbán Vilmos József: Beszámoló a Protestáns Erdély című egyháztörténeti konferenciáról. In: Református Híradó (A Szabadság napilap melléklete) (2016), 3-3
 16. Kolumbán Vilmos József: Johannes Honterus és Brassó reformációja . In: Népújság (2016), 7-7

2015

 1. Visky Sándor Béla: Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában. In: Református Szemle 108 (2015), 221-227
 2. Visky Sándor Béla: Rendhagyó könyvbemutató és "Kálvin-maraton". In: Református Szemle 2015 (2015), 229-231
 3. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma. In: Református Szemle 108 (2015), 453-455
 4. Adorjáni Zoltán: Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. In: Református Szemle 108 (2015), 461-469

Oldalak