Kutatás a Protestáns Teológiai Intézetben

A tudományos kutatás a keresztyén teológia klasszikus felosztás szerinti tudományágai, illetve azok határterületei mentén zajlik. A kutató műhelyek tevékenységeinek eredménye az Intézet által szerkesztett szakmai folyóiratokban (Studia Doctorum Theologiae Protestantis, Református Szemle, Keresztény Magvető), más hazai vagy nemzetközi szaklapokban, illetve könyvekben, monográfiákban kerül a nyilvánosság elé.