Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont

A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont 2017. májusában alakult meg a Protestáns Teológiai Intézetben. Célja egyfelől, hogy lehetőséget teremtsen olyan kérdések bemutatására és megbeszélésére, amelyek a lelkipásztori és vallástanári szolgálattal, illetve a gyakorlati teológia tudományával kapcsolatosak. Másfelől fórumot biztosít a tagok számára, hogy beszámoljanak saját tevékenységükről, illetve szakmailag reflektáljanak az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat időszerű kérdéseire. E célkitűzések érdekében szakmai műhelyeket és konferenciákat szervez.

A RLGYTK munkáját a Protestáns Teológiai Intézet Gyakorlati Teológiai Tanszéke koordinálja. Elnöke Dr. Kiss Jenő, titkára Dr. Somfalvi Edit.

Regisztráció

Amennyiben szeretne elmélyülni a gyakorlati teológia valamelyik szakágában (homiletika, liturgika, katechétika, valláspedagógia, lelkigondozás, hivatásgondozás, missziológia, gyülekezetépítés), vagy szeretné ezeken a területeken szerzett szakmai tudását és tapasztalatát megosztani másokkal is, töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot.