Hírek

júl 17 ∙ 16:39 ∙ 2 nap óta

A 2019-es nyári felvételi vizsgaidőszakban az Erdélyi Református Egyházkerületből 4 nő és 7 férfi, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből 1 nő és 4 férfi, a Magyar Unitárius Egyházból 3 nő nyert felvételt (összesen 19 személy).

júl 01 ∙ 19:29 ∙ 2 hét óta

Kállay Dezső évzáró beszédében értékelte az egyetemi élet kiemelkedő eredményeit, az oktatók és munkatársak tevékenységét, illetve a teológiai hallgatók munkáját. Az 50 és 60 éve végzett lelkipásztorok átvették emlék-okleveleiket.

Akadémiai naptár

Könyvek

Kató Szabolcs Ferencz ∙ Göttingen 2019 ∙ 352 pp.

Der Monotheismus in Israel entwickelte sich über einen längeren Zeitraum hin. Was stand am Anfang dieser Entwicklung? Was für ein Gott war Jhwh, bevor er zu „dem einen“ Gott wurde?

D. Tóth Judit ∙ Sárospatak 2019 ∙ 193 pp.

A kötet tanulmányai nagyobb részben a 2017-es, Sárospatakon megtartott patrisztikai konferencián elhangzott előadások továbbgondolt, szerkesztett változatai. A kötet első nagyobb egysége azokat az írásokat tartalmazza, amelyek a konferencia kiírásához szorosabban kapcsolódtak; a második részben pedig olyan tanulmányok helyezkednek el, amelyek nem, vagy csak alig érintik témájuk kora újkori hatását.

Tanulmányok

Papp György ∙ Sárospatak 2019
In D. Tóth Judit: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában (10538) (48-63)
Adorjáni Zoltán ∙ 2019
In: Igazság és élet 13 (436-447)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ 2019
In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 131 (220-234)
Kovács Sándor ∙ Kolozsvár 2019
In Kolumbán Vilmos József: A recepta religiók évszázadai Erdélyben (53-62)
Kovács Sándor ∙ 2019
In: Református Szemle 112 (49-61)
Kolumbán Vilmos József ∙ Debrecen 2019
In Baráth Béla Levente – Fekete Károly: Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti tör... (531-536)

Prédikációk