Hírek

jan 12 ∙ 21:48 ∙ 6 nap óta

Hosszas tervezést követően a Teológiai Intézet 2017 októberében indította el kísérleti jelleggel azt az átszervezett tanulmányi programot, amely a magiszteri képzés második évébe jelentős mennyiségű gyakorlati időszakot iktat be.

jan 05 ∙ 14:48 ∙ 2 hét óta

Az Erdélyi Napló írt cikket a Protestáns Teológiai Intézet diákjainak missziós szolgálatairól.

Akadémiai naptár

Könyvek

Kolumbán Vilmos József ∙ Riga 2017 ∙ 244 pp.

Backamadarasi Kiss Gergely a svájci tanulmányútja után a székelyudvarhelyi iskola rektora lett. Az ő működésének köszönhető a székely kisváros iskolájának fejlesztése. E folyamat része volt az iskolaépület kibővítése, az alsó osztályok számának növelése, a második tanári állás megszervezése, valamint azon indítványa, hogy a diákok e gimnázium ajánlólevelével is peregrinálhassanak.

Papp György ∙ Sárospatak 2017 ∙ 199 pp.

Ez a doktori dolgozat csupán az Institutio 1559-es kiadásának a szabad akaratról szóló fejezeteiben fellelhető Khrüszosztomosz-idézetekkel foglalkozik, és igyekszik kideríteni, milyen teológiai szempontokat, vagy akár érdekeket akart érvényesíteni Kálvin, amikor ezekben a fejezetekben megfogalmazta az antiókhiai teológiai iskola emlőin nevelkedett pátriárka szabad akarattal kapcsolatos tanításáról alkotott véleményét.

Tanulmányok

Kovács Sándor ∙ 2017
In: Korunk 28 (18-25)
Visky Sándor Béla ∙ 2017
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 2 (58-73)
Kolumbán Vilmos József ∙ 2017
In: Korunk 28 (38-45)
Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2017
In Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (44-54)
Adorjáni Zoltán ∙ 2017
In: Református Szemle 2017 (349-362)
Visky Sándor Béla ∙ Budapest 2017
In Unger Zoltán: Föld és Ég II. Tudomány és hit. Geológia és teológia (69-76)