Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2019

Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2019
In: Kolumbán Vilmos József A recepta religiók évszázadai Erdélyben (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2019), 167-187
Vilmos József Kolumbán --- Debrecen · 2019
In: Baráth Béla Levente – Fekete Károly Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti történetéhez (Tiszántúli Református Egyházkerület – Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019), 531-536

2018

Vilmos József Kolumbán --- Marosvásárhely · 2018
In: Ötvös József, Berekméri Árpád Róbert, Gálfalvi Ágnes Protestáns Marosvásárhely (Mentor Kiadó 2018), 37-40
Vilmos József Kolumbán --- 2018
In: Református Szemle 111 (2018), 194-202
Vilmos József Kolumbán --- 2018
In: Református Szemle 111 (2018), 62-78
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2018
In: Kolumbán Vilmos József A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok 24 (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 65-83
Vilmos József Kolumbán --- 2018
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2018), 97-110
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2018
In: Kolumbán Vilmos József A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok 24 (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 324-337

2017

Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2017
In: Kolumbán Vilmos József Non videri, sed esse Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 44-54
Vilmos József Kolumbán --- 2017
In: Korunk 28 (2017), 38-45
Vilmos József Kolumbán --- 2017
In: Teológiai Fórum 11 (2017), 5-21
Vilmos József Kolumbán --- 2017
In: Református Szemle 110 (2017), 632-648

2016

Vilmos József Kolumbán --- 2016
In: Református Szemle 109 (2016), 191-201
Vilmos József Kolumbán --- 2016
In: Balázs Mihály, Bartók István A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750) (2016), 289-302
Vilmos József Kolumbán --- 2016
In: Református Szemle 109 (2016), 55-67

2015

Vilmos József Kolumbán --- 2015
In: Zsuzsanna Gerner, László Kupa Ein ethnisches Leporello: Exemplifizierung ethnischer Kooperationen aus Mitteleuropa (2015), 78-90
Vilmos József Kolumbán --- Debrecen · 2015
In: Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem (2015), 42-55

2014

Vilmos József Kolumbán --- 2014
In: Református Szemle 107 (2014), 431-444

2013

Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2013
In: Kupa László Etnikai leporelló Közép-Európában -kiadványsorozatok tükrében. Tanulmányok. (Virágmandula Kft 2013), 109-119
Vilmos József Kolumbán --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 201-212
Vilmos József Kolumbán --- Budapest · 2013
In: Csaba K. Zoltani Transylvania Today: Diversity at Risk (Osiris Kiadó 2013), 195-206

2012

Vilmos József Kolumbán --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 404-422
Vilmos József Kolumbán --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 309-325
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2012
In: Kupa L. Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép Európában. Tanulmányok (Virágmandula Kft 2012), 69-81

2011

Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 637-650
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 387-399
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2011
In: Kupa László Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben (Virágmandula Kft 2011), 25-38
Vilmos József Kolumbán --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 88-99

2010

Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 287-308
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2010
In: Kupa László Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Tanulmányok (Pécsi Tudományegyetem 2010), 80-90
Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 636-648
Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 421-434
Vilmos József Kolumbán --- 2010
In: Magyar Református Nevelés XI (2010), 54-69

2009

Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2009
In: Lukács Olga, Dienes Dénes A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (Egyetemi Műhely 2009), 119-151
Vilmos József Kolumbán --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 340-351
Vilmos József Kolumbán --- Pécs · 2009
In: Kupa László Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben. Tanulmányok (Pécsi Tudományegyetem 2009), 54-64

2007

Vilmos József Kolumbán --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 760-778
Vilmos József Kolumbán --- Sepsiszentgyörgy · 2007
In: Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylveszter Zoltán Háromszéki kutatók doktori disszertációi (2007), 66-75

2006

Vilmos József Kolumbán --- Nagyvárad · 2006
In: Bereczki András Erdélyi Református Naptár a 2006. évre (Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 90-102
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestant Theological Institute 2006), 586-597

2005

Vilmos József Kolumbán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 259-295
Vilmos József Kolumbán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 537-548
Vilmos József Kolumbán --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 692-705

2004

Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2004
In: Gyarmati Zsolt, Geambasu Réka Rodosz tanulmányok. Közgazdaság-, jog- és történettudomány (2004), 284-307
Vilmos József Kolumbán --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 77-85
Vilmos József Kolumbán --- Barót · 2004
In: Máthé János A magyarhermányi református egyházközség története (Gaál Mózes Közművelődési Egyesület 2004), 7-12

2003

Vilmos József Kolumbán --- 2003
In: Református Szemle 96 (2003), 718-743

2002

Vilmos József Kolumbán --- 2002
In: Az Út 28 (2002), 84-91
Vilmos József Kolumbán --- 2002
In: Erdővidéki lapok 3 (2002), 24-26

Pages