Articles published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2019

Zoltán Adorjáni --- Szeged · 2019
In: Benyik György The Hellenistic and Judaic Background to the New Testament (JATE Press 2019), 21-31
Zoltán Adorjáni --- 2019
In: Református Szemle 112 (2019), 451-465
Zoltán Adorjáni --- 2019
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 325-343

Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa az 1922. november 17-én tartott ülésén vetette fel a belmisszió halaszthatatlan kérdésének megtárgyalását, és javaslatot terjeszt elő egy Belmissziói Bizottság megalakítására. Imre Lajos (1888–1974), a gyakorlati teológia tanára szabálytervezetet készített a belmisszió ügyének rendezésére, amelynek 4. pontja szerint a Belmissziói Bizottság elnöke a püspök vagy a főjegyző, s a tagok sorában helyet kap minden teológiai tanár.

Zoltán Adorjáni --- 2019
In: Igazság és élet 13 (2019), 436-447

2018

Zoltán Adorjáni --- 2018
In: Református Szemle 111 (2018), 7-24

Ez az írás egy előadás szerkesztett változata, és Nagy Sándor hódításait, a Ptolemaida és Szeleukida királyok uralmának palesztinai eseményeit vázolja fel, és azt szemlélteti a Makkabeusok első könyve alapján, hogy miképpen újult meg és erősödött meg a tipologikus írásmagyarázat a Kr. e. 2. század folyamán.

Zoltán Adorjáni --- 2018
In: Református Szemle 111 (2018), 365-374

2017

Zoltán Adorjáni --- 2017
In: Református Szemle 110 (2017), 5-12
Zoltán Adorjáni --- 2017
In: Református Szemle 2017 (2017), 349-362

2016

Zoltán Adorjáni --- 2016
In: Református Szemle 109 (2016), 279-331

2015

Zoltán Adorjáni --- 2015
In: Igazság és élet 9 (2015), 359-368
Zoltán Adorjáni --- 2015
In: Református Szemle 108 (2015), 359-370

2014

Zoltán Adorjáni --- Sárospatak · 2014
In: Enghy Sándor Ki nem száradó Patak. Győri István tiszteletére (Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó 2014), 43-57
Zoltán Adorjáni --- 2014
In: Igazság és élet 8 (2014), 404-413
Zoltán Adorjáni --- 2014
In: Református Szemle 107 (2014), 705-714
Zoltán Adorjáni --- 2014
In: Református Szemle 107 (2014), 36-48
Zoltán Adorjáni --- Budapest · 2014
In: Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Bodó Márta A II. Vatikáni zsinat maradandó időszerűsége. Ötven évvel a zsinat után (Szent István Társulat 2014), 241-252

2013

Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Igehirdető 24 (2013), 59-70
Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2013
In: Balogh Margit, Kókai Nagy Viktor Újszövetség és eszkatológia. Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2013), 145-158
Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Pannonhalmi Szemle 21 (2013), 10-17

Az unalomérzet tulajdonképpeni jelenségéről az Ószövetség néhány helyén olvashatunk. Ennek fogalmát a qúc igegyök hordozza, amely ott, ahol az unalomérzetet fejezi ki, kizárólag csak személyes igemódban fordul elő.

Zoltán Adorjáni --- 2013
In: Igazság és élet 7 (2013), 370-378

2012

Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2012
In: Fazakas Sándor, Ferencz Árpád Krisztusért járva követségben... Teológia - igehirdetés - egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2012), 349-358
Zoltán Adorjáni --- 2012
In: Igazság és élet (Lectio continua) 6 (2012), 1-4
Zoltán Adorjáni --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 57-66
Zoltán Adorjáni --- Szeged · 2012
In: Benyik György Isteni bölcsesség - emberi tapasztalat (JATE Press 2012), 35-49

Jób testamentuma tipikusan hellenista zsidó irat. Olyan lírai részekkel gazdagított elbeszélés, amelyben fel lehet fedezni a görög tragédia hatását is. Missziós céllal hirdeti a monoteizmust, éspedig a szektás kegyesség különféle irányzatainak ötvözeteként. Ószövetségi minták alapján szerkesztett erkölcsi intelem a hellenista zsidó apokaliptika, a korai merkava-misztika, a qumráni dualista (különösen a 43. fejezet) és a therapeuta szemléletmód, a zsidó mágia (46,3–47,6) és a karizmatikus nyelveken szólás színeivel.

2011

Zoltán Adorjáni --- Debrecen · 2011
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2011), 251-294
Zoltán Adorjáni --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 185-195

2010

Zoltán Adorjáni --- 2010
In: Cercetări Biblice 4 (2010), 52-62
Zoltán Adorjáni --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 57-74
Zoltán Adorjáni --- 2010
In: Igazság és élet 4 (2010), 543-551

2009

Zoltán Adorjáni --- 2009
In: Cercetări Biblice 3 (2009), 45-60
Zoltán Adorjáni --- Budapest · 2009
In: Pecsuk Otto A Magyar Bibliatársulat hatvan éve. Kezdetek, az új bibliafordítás, ünnepek és mindennapok, bibliamunka az új évezredben (Kálvin János Kiadó 2009), 256-272
Zoltán Adorjáni --- 2009
In: Református Szemle 103 (2009), 649-658
Zoltán Adorjáni --- 2009
In: Igazság és élet 3 (2009), 223-227

2008

Zoltán Adorjáni --- Csíkszereda · 2008
In: Láng Zsolt Erdélyi létlap (Bookart 2008), 49-63
Zoltán Adorjáni --- Kolozsvár · 2008
In: Buzogány Dezső Műemlékügy az egyházban (Kolozsvári Református Teológiai Akadémia Protestáns Egyháztörténeti Tanszéke 2008), 11-25
Zoltán Adorjáni --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 225-242
Zoltán Adorjáni --- 2008
In: Református Szemle 101 (2008), 16-34

2007

Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 1-10
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 1053-1062
Zoltán Adorjáni --- Komárom · 2007
In: L. Erdélyi Margit, Peres Imre Gaudium et corona. Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Selye János Egyetem 2007), 338-349
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 408-417
Zoltán Adorjáni --- Nagyvárad · 2007
In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Partium Kiadó 2007), 84-96
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 11-21
Zoltán Adorjáni --- 2007
In: Igazság és élet (2007), 72-78

2006

Zoltán Adorjáni --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 139-150
Zoltán Adorjáni --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestant Theological Institute 2006), 17-34
Zoltán Adorjáni --- 2006
In: Református Szemle 99 (2006), 374-386

Pages