Related articles

Szabolcs Czire

  1. Szabolcs Czire: Szegény(ség) és gazdag(ság) vallási konfliktusa a Jakab-levélben a személyválogatás (προσωπολημψία) fogalmának fényében (Jk 2,1–9). . In: Benyik György (szerk.) Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban (Szeged: JATE Press 2017), 81-92

Zoltán Adorjáni

  1. Zoltán Adorjáni: Magyarázat a De vita contemplativa címéhez. In: Református Szemle 108 (2015), 359-370
  2. Zoltán Adorjáni: Női tagság és szüzesség az egyiptomi therapeuták közösségében. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 57-74
  3. Zoltán Adorjáni: A therapeuták írástanulmányozása és elmélkedése Alexandriai Philón: De vita contemplativa műve alapján. In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Nagyvárad: Partium Kiadó 2007), 84-96
  4. Zoltán Adorjáni: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
  5. Zoltán Adorjáni: Alexandriai Philón: Quod omnis probus liber sit – aki igaz, az szabad is 75-91 fordítása. In: Református Szemle 98 (2005), 449-506
  6. Zoltán Adorjáni: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17
  7. Zoltán Adorjáni: A therapeuták. In: Benyik György (szerk.) Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (Szeged: JATE Press 2001), 109-118