Libertatea conștiinței și conștiința libertății. Despre Unitarianism

Szilágyi Szilárd, Sándor Kovács, Pap Mária: Libertatea conștiinței și conștiința libertății. Despre Unitarianism. Studii religioase. Bucureşti: Editura Universității din București 2018. 7 pp.