Kapcsolódó könyvek

Studii religioase; Bucureşti: Editura Universității din București, 2018. 7 old.
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2013. 351 old. | ISBN 978-606-93498-1-6
Erdélyi Tudományos Füzetek 269; Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 2011. 288 old. | ISBN 9786068178264

Az angol–magyar protestáns kapcsolatok 19. századi unitárius vonatkozásait és az unitárius egyház intézményrendszere köré épülő eseménytörténetet mutatja be a szerző úgy, hogy közben tekintélyes bibliográfiai, intézménytörténeti, archontológiai, biográfiai, helytörténeti nyersanyagot halmoz fel. A szerző ezek körében Bölöni Farkas Sándor „napnyugati” utazásának...

Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/2; Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 2009. 851 old.
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2009. 208 old. | ISBN 9789738879928