Hírek, közlemények, hirdetések

2016 December 14 ∙ 13:48 ∙ 2 év óta

Hebe Kohlbrugget, ápolónő, a prágai Comenius Fakultás és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet díszdoktora, aki nekünk, erdélyieknek különösen nagy szolgálatot tett.

2016 December 06 ∙ 18:38 ∙ 2 év óta

A PTI vegyeskara egy hétvégi táborban készült az adventi időszakra és reformáció emlékévére tervezett énekes szolgálatokra.

2016 November 15 ∙ 22:14 ∙ 2 év óta

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori iskolájának keretében zajló kutatás témája az amerikai Új Homiletika mozgalom volt. A védésre 2016. november 14-én került sor.

2016 Október 28 ∙ 11:10 ∙ 2 év óta

"Hit mellé ismeretet" címmel másodszor került megrendezésre az a belső konferencia, amelynek elsőrendű célja, hogy felhívja a figyelmet a tehetséggondozásra a teológiai oktatás körében.

2016 Október 27 ∙ 08:23 ∙ 2 év óta

2016. október 22-24. Újabb terepszemlét tartottunk a gonosz elleni harcunkban, hogy ezután a tömegsírokba ne embereket, hanem a megaláztatást, elnyomást, háborút és békétlenséget temessük.

2016 Október 16 ∙ 15:54 ∙ 2 év óta

A szerződés értelmében a két intézmény az eddig is fennálló informális kapcsolatokat fogja tovább építeni a kárpátmedencei lelkészképzés területén.

2016 Október 04 ∙ 14:06 ∙ 2 év óta

A keresztyén humanista Erasmus reformátor volt az előreformációban. A Teológiai Intézet könyvtárának legrégibb könyve, az Erasmus által 1516-ban írt Institutio principis christiani idén 500 éves.

2016 Október 02 ∙ 20:30 ∙ 2 év óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet minden ősszel – a viszonylag csendes nyarak után – megtelik hangokkal. A 2016-2017-es tanévkezdést két új "frekvencia" is meghatározta.

2016 Szeptember 27 ∙ 22:28 ∙ 2 év óta

A 2016-2017-es akadémiai év alapképzésére és magiszterképzésére összesen 160 hallgató iratkozott be.

2016 Szeptember 26 ∙ 08:51 ∙ 2 év óta

A 2016-2017-es tanév megnyitóján a Teológiai Intézet rektora tartott beszédet. Az istentiszteleti keretbe helyezett ünnepi rendezvényen 29 első éves teológiai hallgató tett fogadalmat.

Oldalak