Hírek, közlemények, hirdetések

2016 Október 04 ∙ 14:06 ∙ 2 év óta

A keresztyén humanista Erasmus reformátor volt az előreformációban. A Teológiai Intézet könyvtárának legrégibb könyve, az Erasmus által 1516-ban írt Institutio principis christiani idén 500 éves.

2016 Október 02 ∙ 20:30 ∙ 2 év óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet minden ősszel – a viszonylag csendes nyarak után – megtelik hangokkal. A 2016-2017-es tanévkezdést két új "frekvencia" is meghatározta.

2016 Szeptember 27 ∙ 22:28 ∙ 2 év óta

A 2016-2017-es akadémiai év alapképzésére és magiszterképzésére összesen 160 hallgató iratkozott be.

2016 Szeptember 26 ∙ 08:51 ∙ 2 év óta

A 2016-2017-es tanév megnyitóján a Teológiai Intézet rektora tartott beszédet. Az istentiszteleti keretbe helyezett ünnepi rendezvényen 29 első éves teológiai hallgató tett fogadalmat.

2016 Szeptember 20 ∙ 10:14 ∙ 2 év óta

A Teológiai Intézet alapképzésére idén 25 református és 4 unitárius, azaz összesen 29 hallgató nyert felvételt és kezdheti el tanulmányait protestáns lelkipásztorképző alapszakon.

2016 Július 26 ∙ 23:02 ∙ 2 év óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pótfelvételi vizsgát hirdet a 2016–2017. tanulmányi évre református jelentkezők (nők és férfiak) számára. A pótfelvételi időpontja: 2016. szeptember 13-15.

2016 Június 27 ∙ 13:14 ∙ 2 év óta

Az évzáró ünnepélyen Kállay Dezső rektor mondott évértékelő beszédet, átadták a jutalomdíjakat, majd az arany- és gyémánt-okleveleket az 50, illetve 60 évvel ezelőtt végzett lelkipásztoroknak.

2016 Június 27 ∙ 12:19 ∙ 2 év óta

2016. július 26-án az akadémiai évzáró istentisztelet keretében 12 magiszteri képzést lezáró református hallgató tett fogadalmat és nyert felvételt az egyházi, gyakornoki szolgálatra.

2016 Június 09 ∙ 12:08 ∙ 2 év óta

A 2016. június 9-én aláírt keretszerződés lehetővé teszi a két egyetem közötti szorosabb együttműködést az oktatás és a kutatás területén.

2016 Május 22 ∙ 08:57 ∙ 2 év óta

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2016–2017. tanulmányi évre református, evangélikus és unitárius teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja: 2016. július 15-21.

Oldalak