etika

Visky Sándor Béla: Állam és egyház viszonya Dietrich Bonhoeffer értelmezésében.

Előadásunk egyház és állam viszonyrendszerét kívánja feltárni Dietrich Bonhoeffer értelmezésében (1906 – 1945). Etikai gondolkodásának az egysége Krisztusra épül: mind az egyház, mind az állam az Ő uralma alatt áll. Isten parancsának négy mandátumon keresztül kell megvalósulnia a világban, melyek a házasság (család), a munka (kultúra), a mindenkori politikai kormányzat, valamint az egyház.

Somfalvi Edit: A "kikonfirmálás" mint a szervezett egyház elleni lázadás egy formája..

Wayne G., Boulton, Thomas D., Kennedy, Verhey, Allen: From Christ To The World. Introductory Readings in Christian Ethics .

Bonhoeffer, Dietrich: Nachfolge.

Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik.

Cursul are ca scop prezentarea generală a problemelor eticii actuale ale societăţii noastre şi răspunsurile teologiei creştine. Studentul va descoperi rolul și locul eticii sociale în cadrul gândirii creștine precum și în societatea contemporană.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Competențe

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 72
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 2
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 44

Vizsgáztatás

Reuss András, Orosz Gábor Viktor: Szabadulni ​az erőszaktól.

Az erőszakhoz való keresztény közelítésünk közös vezérgondolata: miképpen lelhetjük fel az erőszakkal szembeni aktivitáshoz utat nyitó cselekvési irányvonalakat. A „vele szemben” megfogalmazás azonban eleve megkérdőjelezhető. Nem az agresszió ellen kell ugyanis erőinket mozgósítani, hanem a benne rejlő erő átalakításának, az energiák átfordításának, megszelídítésének és elaborációjának módozatait szükséges felismernünk, alkalmaznunk, tanítanunk és általános „harcmodorként” a kultúra részévé tennünk.

Nyíri Tamás: Alapvető etika.

Az alapvető etika megelőzi az individuális és szociális etikát, hiszen ez a speciális ágazatokkal ellentétben nem az erkölcsi szabályok rendszerével foglalkozik, hanem az erkölcsi gyakorlat lehetőségi föltételeit kutatja, tisztázza az etikai alapfogalmakat, s kimutatja, hogy a filozófiai etika mikor, hogyan szorul rá az empirikus tudományok eredményeire. A szerző megkísérli rendszerezni a különböző korok gondolkodói, kiváltképpen Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Kant alapvető etikára vonatkozó kérdéseit, válaszait.

Müller, Gotthold: Felelősségteljes élet. A keresztyén etika alapkérdései.

Stott, John R. W.: Issues Facing Christians Today. A major appraisal of contemporary social and moral questions.

Oldalak

Subscribe to RSS - etika