igehirdető

A tanítványság erőforrásai

Viszonylag kevés olyan hely van a Bibliában, ahol egy-egy karizmatikus tanító közel enged önmagához, ahol a magával ragadó nagy üzenet mögött felsejlik valami abból az emberi tényezőből, amelytől végső soron a Biblia nem csupán szellemi-lelki élvezetet nyújtó aforizmák gyűjteménye, hanem valóban az élet könyve, az életszerű helyzetek könyvévé válik. Pedig ki az, akit ne érdekelne az, hogy egy-egy példaképe, tanítómestere milyen erőforrásokból táplálkozik, miben rejlik a titka annak a mély bölcsességnek és éleslátásnak, és főként következetes kitartásnak, amely az illetőt jellemzi?

Az első féléves előadások elhelyezik a homiletikát a gyakorlati teológia tudományában, hogy elősegítsék a hallgatók teológiai tájékozódását. Ezt követően teológiailag megalapozzák az igehirdetést mint egyedi és helyettesíthetetlen egyházi szolgálatot, hogy erősítsék a hallgatókban igehirdetői szolgálatuk jelentőségének tudatát. Majd a prédikálás három alaptényezői közül részletesen tárgyalják a gyülekezet és a lelkipásztor szerepét a prédikálásban.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató tudatában van az igehirdetés sajátosságának és látja a homiletika tudománya és a többi gyakorlati teológiai diszciplína közötti összefüggéseket és kölcsönhatásokat. Szilárdan meg van győződve afelől, hogy az prédikálás az evangélium közlésének egyedi formája. Képes arra, hogy ekléziasztikai elemzés által megfelelő képet alakítson ki általában az igehallgató gyülekezetekről, és speciálisan arról a gyülekezetről, amelyben szolgálni fog. Az elemzés eredményeképpen számol az igehallgató gyülekezettel az istentisztelet előkészítése során. Képes arra, hogy meglássa, milyen összefüggés áll fenn az egyénisége és személyisége, valamint a prédikálás között.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 75
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Subscribe to RSS - igehirdető